Читалищни страници

Размер на шрифта: a |a |a|
Представяне на читалищни страници.
Всяко едно читалище, което иска да бъде публикувана информация за него, е необходимо да изпрати кратък анонс и снимков материал на следния e-mail rkp@mc.government.bg

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 назад

Читалище "Светлина" - гр. София

Народно читалище "Светлина" е основано на 24 март 1940 г. от родолюбиви жители на кв."Стрелбище". Първоначално към него се създават библиотека и танцов състав. Следват театрална и вокална група. През 1955 г. се откриват и първите езикови курсове, започва своята дейност и детската музикална школа. През последните 10 години, поставяйки си амбициозни цели, Настоятелството на читалище "Светлина"

Читалище "Николай Хайтов" - гр. София

Читалището е основано през 1936 година от група ентусиасти с председател Венета Бъклова- учителка. Читалището се е помещавало в училището, а след това в паянтова сграда на "Дървенишко шосе". Читалищното настоятелство събира книги от дарения и организира утра и вечеринки на самодейци. Първият Устав на читалището е утвърден със Заповед № 992/ 29. 04. 1937 г. На 21 май 1937 г . се провежда първото градинско увеселение

Читалище "Луи Брайл" - гр. София

Национално Читалище на Слепите "Луи Брайл" Основано е на 29 април 1928 г. в гр. София. Неговата поява е предшествана от назрялата необходимост слепите да имат свои книги. По това време в повечето европейски страни вече са действали библиотеки, които са предоставяли литература на брайлово писмо.     С основаването на института за слепи в София през 1905 г. е положено началото на образованието на

Читалище "Просвета" - гр. Златоград

Народно читалище "Просвета" е първоприменик на учреденото през 1908 г. културно средище и от същата година носи името "Просвета". Целта на читалището е да създава, опазва и разпространява духовните ценности, да развива творческите способности и да задоволява културните потребности на населението и неговите интереси; да подпомага и организира културни прояви. http://prosveta.info/?page_id=30

Читалище "Братство" - гр. Кюстендил

През годините читалище „Братство” се утвърждава като важен център за културна дейност на територията на Югозападна България. През 2005 г. бяха възродени голям брой дейности и мероприятия. Тук се провеждат кино - прожекции, театрални постановки, изложби и други културни прояви. Започна възстановяването на хоровото изкуство, чрез единствения в Кюстендилска област смесен хор „Братство”. Сградата

Читалище "Пробуда" - гр. Кюстендил

Читалище “Пробуда” е създадено пред 1961 година. От 1971 година се помещава в специално построена за тази цел сграда в гр. Кюстендил, ул. “Тинтява” №12. Читалището разполага с клуб – 120 кв. м., голяма зала – 300 кв. м. Със сцена – 50 кв. м., малка зала – 80 кв.м., 4 кабинета, библиотека, която се помещава в 3 зали с над 19000 тома разнообразна литература. През годините Читалище “Пробуда” се утвърждава

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 назад