Читалищни страници

Размер на шрифта: a |a |a|
Представяне на читалищни страници.
Всяко едно читалище, което иска да бъде публикувана информация за него, е необходимо да изпрати кратък анонс и снимков материал на следния e-mail rkp@mc.government.bg

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 назад

Читалище "Просвета" - гр. Варна

Идеята за откриване на читалище в Аспарухово (тогава Сес Севмес) се заражда сред членовете на младежкото въздържателно дружество през 1926 година. На 13.02.1927 година след черковна служба се провежда квартално събрание за учредяване на читалището. На събранието присъстват много жители на квартала. Четири дена по-късно е избрано и читалищно настоятелство в състав: Петър Георгиев – председател, Христо Петров

Читалище "Христо Ботев" - гр. Рудозем

Целта на Народно читалище "Христо Ботев" - Рудозем е да задоволят потребностите на населението свързани с обогатяване и развитие на културния живот на града и община Рудозем, запазване на българските и местните традиции и обичаи, фолклор и нравствени ценности. За постигане на целите на читалището, направленията по които ще се осъществява бъдещата дейност са: -Поддържане на библиотека и читалня;

Читалище "Просвета" - гр. Бургас

Читалище "Просвета" се намира в кв. Долно Езерово/5260 жители / гр. Бургас.Основано е на 24.01.1927г., но официално регистрирано през 1930г. Инициатори за учредяването му са учителите Мария Евгениева, Стефан Кратунков, Елена и Илия Цветкови.Пръв библиотекар е Иванчо Йорданов Златанов.Сред учредителите са още - Леон Каменски, Доню Ненчев, Костадин Шаркомов, Христо Далуков, Иван Кираджийски, Илия Цвятков и Елена

Читалище "Провета" - гр. Сунгурларе

Читалище “Просвета” град Сунгурларе е основано през 1882 година. През своята вече 124 годишна история читалището се е утвърдило като естествен и единствен културен център в града, а през последните години и в Община Сунгурларе, област Бургас. В сградата на читалището се помещават и информационният център на Общината / радио и вестник/, отдел “Граждански ритуали” и Управление “Култура” при

Читалище "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Баня

Народно Читалище "Св. Св. Кирил и Методий" град Баня е създадено  през далечната  1914 година на 8 ноември от група родолюбиви българи. Те му дават името на Равноапостолите светите братя Кирил и Методий. Читалището е негаснещо светило на родолюбие и българщина през трудните и непосилни години. Първите сбирки и вечеринки са се провеждали  в стаите на старото училище, а първата театрална сцена е

Читалище "Райна Княгиня" - гр. София

Читалището е създадено през февруари 1926 г. Има 75 годишна история в областта на културата. Неговото първо име е "Просвета". По онова време в квартала не е имало друг просветен институт, освен основното училище с две класни стаи. То се е помещавало в църковните килии на "Света Петка".  Библиотеката на читалището се помещавала в една от църковните килии. Първите книги били подарени от Антон

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 назад