Читалищни страници

Размер на шрифта: a |a |a|
Представяне на читалищни страници.
Всяко едно читалище, което иска да бъде публикувана информация за него, е необходимо да изпрати кратък анонс и снимков материал на следния e-mail rkp@mc.government.bg

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 назад

Читалище "Добри Войников" - гр. Шумен

НЧ "Д. Войников" е основано през пролетта на 1856 г. от Сава Доброплодни. Заедно с читалищата в Свищов и Лом, създадени през същата година, то слага началото на българското читалищно дело. През август 1856 г. в читалището е изнесено първото в България театрално представление - побългарената от С. Доброплодни комедия "Михал Мишкоед". През 1898 г. е открита читалищната сграда /по-късно обявена за паметник

ПБЧ "Еленка и Кирил Д. Аврамови" - гр. Свищов

Първото българско читалище е основано на 30 януари 1856 година в Свищов по инициатива на Емануил Васкидович, Георги Владикин, Христаки Филчов и Димитър Начович, които "воспалени от родолюбието си определиха по възможности да пожертвува всякий от онаго дара, от когото Бог им подарил, за да поставят едно Българско читалище…"   Още с основаването си, то е било дарено щедро: от Емануил Васкидович с

Читалище "Постоянство" - гр. Лом

Народно читалище “ Постоянство “ е самоуправляващо се културно-просветно сдружение на населението на град Лом, което изпълнява и държавни културно-просветни задачи. Читалището е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано по закона за народните читалища. Неговата цел е да задоволява потребностите на местните общности, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, запазване на обичаите

Читалищна библиотека "Зора" - гр. Сливен

Библиотеката при Читалище "Зора" в град Сливен е една от най-старите в България. Интересен за отбелязване е фактът, че създаването на библиотеката предхожда с пет години създаването на читалището, като тя става предвестник на това гражданско обединение. Началото на библиотечната колекция е поставено през 1854-1855 година от големите възрожденци Добри Чинтулов и д-р Иван Селимински, чиито фигури имат

Читалище "Д-р Петър Берон" - гр. София

В своята 80 годишна история Народно Читалище „Д-р Петър Берон", успя да се наложи като един от културните центрове на Столицата. Заедно с мисията си за просвещение изразена в работата на библиотека и образователни школи то успя да създаде свое пространство на културно творчество .Чрез изявите на забележителните си художествени колективи и техните именити художествени ръководители дава своя принос в

Библиотека при читалище "Съгласие" - гр. Тетевен

Библиотеката при НЧ "Съгласие" - гр. Тетевен е общообразователна библиотека, обслужваща читателите на града и общината с библиотечни материали и библиографска информация. Библиотеката подпомага културното и естетическо израстване на населението.       В изпълнение на функциите и задачите й, в библиотеката са обособени следните отдели: Отдел "Комплектуване, регистрация, обработка и

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 назад