Читалище "Пробуда" в Ивайловград споделя...

Размер на шрифта: a |a |a|
През месец май читалище “Пробуда” Ивайловград спечели четири проекта по Програма ШАРС  и  към настоящ момент започна тяхната реализация.
В какво се състоят те?
 Двете общини Ивайловград и Маджарово бяха включени в третата фаза на Програма “Обществен форум” на ШАРС, МК, НФК, ФРМС, за да може да генерират на базата на провеждаши се Общи Форум-сесии добри проектни предложения за "Изграждане на общи модели за превръщане на културно-историческото наследство във фактор за икономическо развитие на региона".
Читалището участва във всички форум-сесии, които се проведоха в двете Общини, както и в заседанията на работните групи. Съгласно набелязаните приоритетни теми НЧ  “Пробуда”, като  водеща организация, съвместно с читалището в  Маджарово, написа четири  от общо 12 проектни предложения до Форума. Във финалната надпревара за класиране се приеха общо 10 проекта.
Участниците в заключителната форум сесия, на базата на ясно дефинирани критерии и правила, имаха право да дадат определен брой точки за предпочитаните от тях предложения.  Определящо за финансирането на проектните идеи и дейности бе регионалното въздействие, устойчивостта на резултатите и най-вече влиянието върху социално-икономическото развитие. Най-много проекти бяха одобрени на читалището в Ивайловград, общо 4. В тях се предвиждат спектакли на открито, регионален фолклорен фестивал, демонстрационни работилници и създаване на експозиционни центрове на родовата памет. С тези проекти се постави началото на регионалното сътрудничество, което до този момент не е правено нито в читалището в Ивайловград, нито за читалището в Маджарово.
Научихме се да пишем общи проекти. Повярвайте това не е никак лесно. Защото ние, работещите в читалището тук искаме различни неща от тези, които са първостепенно важни за читалището в Маджарово. Никак не ни беше лесно да уеднаквим посоките си и да подберем общите форми на работа. Сега сме още повече убедени, че няма да ни бъде по-леко, защото предстои най-трудната част изпълнението на поставените цели.
Ще се спра по-подробно върху самите проекти:
1. Проект Изработване и промоциране на атрактивен културен продукт “Магията – спектакли на открито” за гости и туристи и цели да представи готов остойностен културен продукт, поднесен от самодейците на двете читалища, сред руините на архитектурните паметници, събирайки в един неповторим спектакъл на открито, история, предания, багри, музика, танц и слово. Проектното предложение е насочено и към социализация на културните ни обекти, които със своята неповторима атмосфера ни пренасят в онова историческо минало, което ни кара да се чувстваме още повече българи.
Обща стойност на проекта: 12 210.00  лв.
От Проектния фонд по програма “Обществен форум”: 10 086.00 . лв.
Друг принос (собствен и партньорски): 2 135.00  лв.
2. Проект “Демонстрационни работилници “Живи традиции”. Целта на този проект  е да покажем колкото е възможно повече от красотата на българските художествени занаяти, в които е съхранена традицията и които носят обаянието на неподправеното творческо виждане на българина. По-конкретно: предвиждаме да създадем и доразвием демонстрационни работилници за изработка на сувенирни изделия, както и обучение на млади хора и туристи по сувенирен дизайн.
Обща стойност на проекта:  12 960.00 лв.
От Проектния фонд по програма “Обществен форум”:  10 670.00 лв.
Друг принос (собствен и партньорски): 2 290.00  лв.
3. Проект “Създаване на експозиционни центрове на родовата памет”. С този проект целим да съхраним историческото наследство на малоазийското население от кв. Лъджа и с. Бориславци, заради културно-познавателното и възпитателното си значение за поколенията и заради стопанско-икономическия си потенциал. Нашата цел с този проект е да създадем регионален туристически продукт, чрез изграждане на постоянни експозиции, представящи живота на малоазийските бежанци от Ивайловград и с. Бориславци в снимки и документи,  както  и част от бита на тези българи.
Обща стойност на проекта:  7 133.00  лв.
От Проектния фонд по програма “Обществен форум”:     5 543.00  лв.
Друг принос (собствен и партньорски):      1 590.00  лв.
4. Проект “Живото наследство от Арда до Егея” цели да съхрани, възстанови и популяризира фолклорното богатство и приложните занаяти от региона, като значим културен продукт чрез провеждане на Регионален  фолклорен в двете общини Ивайловград и Маджарово. /В първоначалния вариант проекта обхващаше живото наследство от Арда до Армира. По препоръки на комисията разширихме териториалния диапазон, като пак по тяхна препоръка целта е той да прерасне в Балкански фестивал. Още тази година имаме заявено участие от съседни наши гръцки общини, както и от Турция./
Обща стойност на проекта: 14 370.00 лв.
От Проектния фонд по програма “Обществен форум”:   12 000.00 лв.
Друг принос (собствен и партньорски):  2 370.00 лв.
Реализираме още два спечелени от читалището проекти:
Проект към ФПИИ, който се осъществява и с подкрепата на Министерството на външните работи на Р Франция. Дейностите в този проект са насочени към деца в неравностойно положение и по-специално към завършилите средно образование: организиране на кандидат-студентски обучителни курсове, образователни беседи, посещение на децата до съседна наша гръцка община със сходни проблеми за обмяна на добри практики. Предстои посещение на 5 деца, които да вземат участие в летен пленер в съседна Гърция. На 18 този месец представители от Фондация “Асоциация Родители” осъществиха среща в сградата на читалището с екипа,  партньорите и учители, участници в дейности по проекта, като целта на тази среща беше да се отчетат резултатите на реализираните вече дейности, да се посочат  евентуалните трудности, тъй като самото финансиране беше закъсняло. Срещата премина много добре. Гостите останаха доволни от видяното и чутото. На тази среща също така беше отправена молба към читалището за участие в Национална Мрежа за Децата за повишаване благосъстоянието на децата на България.
По проект “Изграждане на Регионален център на НПО от България и Турция към ЦОПСИ. На 8 и 9-ти взехме участие в организирана поредна среща в Къркларели, Турция, на която беше поканен лектор, като темата беше “Подготовка и управление на проекти”.
През летните месеци продължават обученията и за начална компютърна грамотност, провеждани в Интернет центъра на читалището. Предстои обучение и на 13 деца по проект “Стъпка по стъпка, ръка за ръка” към ФПИИ.
Във филиалите Лъджа, Свирачи и Славеево местни майстори-приложници ще обучават деца в тънкостите на приложните занаяти. Имаме отправена покана за участие в гръцко-българско изложение, което ще бъде проведено през месец август в област Еврос, община Кипринос, с която имаме подписано сътрудничество в областта на културата. Ние ще участваме с изработени сувенирни изделия от децата, работещи в тези демонстрационни работилници.
Читалищните състави продължават да вземат участия в национални и международни фестивали и събори, от които се завръщат със престижни награди. Така например Дамски хор за обработен и изворен фолклор - филиал Лъджа и група за автентичен фолклор – филиал Свирачи, взеха участие в 39-то издание на традиционните фолклорни празници „Славееви нощи” Айтос – 2007. Общият брой на участниците в „Славееви нощи” тази година надхвърли 2000 души. В конкурсната програма Дамски хор за обработен и изворен фолклор - филиал Лъджа в раздела за певчески групи над 18 години взе първо място, както и парична награда от 80 лева. 
Тази година хорът ще чества 40 годишен юбилей от създаването си. През тези години на няколко пъти прекъсва своята творческа дейност, като 2007-ма е юбилейна година и за настоящия състав на хора - те ще честват 10 годишен юбилей от последното си възобновяване  и високата награда, с която бяха удостоени е признание за техния дългогодишен труд. В края на годината предстои да изнесат и своя юбилеен концерт.
С диплом и звание лауреат се завърнаха и групата за стари градски пести “Незабрава” от Седмия национален фестивал на старата градска песен “Нежни чувства” Пловдив. С диплом и трето място беше отличен за индивидуално изпълнение и Кръстю Кръстев, който е и ръководител на групата.
За групата за автентичен фолклор – филиал Свирачи предстои участие в Тракийски събор “Богородична стъпка” в Стара Загора. Участие в Дорково ще вземат и групата за източно-родопски песни, филиал Славеево.
На танцовият ансамбъл “Мераклии” при читалището предстоят през месец август изяви в Турция и Гърция, където ще изнесат и самостоятелни концерти.
Всички самодейни състави и формации /общо 11 на брой/ продължават да работят и през летните месеци в предвид това, че всички ще вземат участие в регионалните празници в Ивайловград и Маджарово, както и в спектаклите на открито през месец септември и октомври.
Читалището взе участие в тържественото честване на 170 годишнината от рождението на Васил Левски.
През този месец предстои да отбележим във филиал Свирачи и 130 години от рождението на Елин Пелин. Годишнината ще бъде отбелязана с организирано тържество  - децата ще драматизират негови приказки, ще разказват за живота и творчеството му на техни връстници, ще подготвят изложба от картини, които са нарисували под въздействие на творчеството на този бележит български автор.      
Имаме традиция на тези мероприятия да присъстват и колегите от другите филиали. По този начин те имат възможността да обогатят вижданията си за това, как да построят и подготвят своя бъдеща изява.
Към настоящ момент подготвяме и документите за годишно общо събрание на читалището.
Изготвил: София Божинова- секретар на читалището.
23.07.2007 г.