"Споделяне на добри практики" - Ямбол

Размер на шрифта: a |a |a|

На 14.06.2007 год. се проведе втората среща за област Ямбол от националната информационна кампания  "Панорама  на читалищни  идеи ",  съвместна  инициатива  на  Министерството на културата на Р.България и Фондация за развитие "Читалища", подкрепена партньорски и финансово от Програмата на ООН за развитие. На еднодневната среща на тема "Споделяне на добри модели и практики", присъстваха читалищните секретари от общини Болярово, Елхово и Стралджа.

Срещата се откри от областният управител на Ямбол г-н Коев. Гости на форума бяха: от община Стралджа г-жа Кабакова  - зам. кмет и г-н Пехливанов - гл. експерт в отдел “Образование, култура, здравеопазване и социални дейности”; от отдел „Регионално развитие и евроинтеграция” в областна администрация г-н Алексиев -  н-к отдел и  г-жа Павлова - гл. експерт; от община Елхово г-ца Домусчиева р-л „Други бюджетни дейности”; кметове на селища от поканените общини; председателят на читалищния съюз към община Тунджа и читалищни секретари от община Тунджа.

 

Теми на презентациите:

            „Съвременната читалищна библиотека със социални функции – Слава Драганова – НЧ „Родина” – Стара Загора

            „Традиционният поминък – нова възможност за читалището и хората от местната общност”, Марийка Генова – НЧ „Пробуда”  с. Николово, област Русе

            „Детски дневен център” – социални и развлекателни услуги за деца в кварталното градско читалище, Красимира Абраамян, НЧ „Дружба” – гр. Сливен

            „Читалищата в малките населени места – информационни и консултантски центрове”, Албена Недева – НЧ „Будител” – с.  Баячево, област Търговище