Събори на народното творчество

Размер на шрифта: a |a |a|
Българският народ е родоначалник на едно самобитно движение – Съборите на народното творчество. Те са съвременна форма за поддържане и поощряване на традицията. Интересът към родния музикален, танцов и поетичен фолклор расте всяка година. На различни сцени се събират хиляди певци, свирачи, изпълнители на старинни обреди и обичаи. Но участниците не са само изпълнители или само зрители. Те са хората, дошли да се откъснат от ежедневието си и да споделят удоволствието от изпълнителското майсторство на участниците, да се насладят на красивата природа и на чистия въздух. Получава се истински празник на традиционната култура, чиято атмосфера трябва да се види и усети. Безспорно едно от най-вълнуващите явления на всеки събор е участието и на децата, които са връзката между миналото, настоящето и бъдещето. Съборите на народното творчество са не само символ на традицията, те се превръщат в притегателен център и за много чужденци, които обичат българския фолклор и отнасят със себе си частици от него по всички краища на света.
http://sabor.mc.government.bg

Национален събор - Копривщица

 Деветият национален събор на българското народно творчество се организира от Министерството на културата и Община Копривщица, с подкрепата на Областната администрация на София област, Българската национална телевизия, Българското национално радио, други министерства, ведомства и организации. Националният събор на българското народно творчество в Копривщица води началото си от 1965 година и се

Национален събор - Рожен

По отколешна традиция, през август, българи от всички краища на Родината се стичат под Рожен на събор, където певци и инструменталисти се надпяват и надсвирват на няколко сцени. Там, на обвеяните с родопски легенди Роженски ливади, си дават среща поколенията. Тук от векове грее пламъкът на българщината. Чувства се истинския дух на родопчани. С течение на времето Рожен се превръща в най-голямата сцена на

Национален събор - Пирин пее

Съборът на народното творчество „Пирин пее" е мащабно явление в културния живот на България, намерило убедително своето присъствие в последните тридесет години на изминалия 20-ти век. Със своето начало през 1962 г., осъществено преди всичко благодарение на усилията на окръжните ведомства в Благоевград и общините на Благоевградска област, както и със съдействието на Министерство на културата, Научните