Национален фолклорен фестивал "Кехлибарен грозд"

Размер на шрифта: a |a |a|

Национален фолклорен фестивал "Кехлибарен грозд" - с. Лозен, обл. Хасково

 

Целта на фестивала е да популяризира изворния фолклор на България. Да стимулира представянето на местни традиции – издирването и изпълнението на песни, мелодии, танци, обичаи, характерни за местната култура, от която са изпълнителите (групи за автентичен фолклор, танцови клубове, народни хорове и др.), като по този начин съдейства за съхранението и предаването на нематериалното културно наследство, участващо в изграждането на идентичността ни. Да утвърди присъствието на фолклорното танцово, словесно и музикално изкуство в съвременния живот и да предоставя възможност на многобройните колективи за обществена изява и признание. Да насърчава приемствеността на традициите между поколенията.

 


      
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
 
Фестивалът ще се проведе на 24 – 25 юни 2017 г. на откритата сцена в центъра на с. Лозен, общ. Любимец, обл. Хасково. 
Разходите за транспорт, нощувки и престой на колективите са за сметка на участниците.

 

Във фестивала вземат участие:

I Раздел - Автентичен фолклор
1.Групи представящи народни обичаи.
2.Певчески групи, разделени в две възрастови групи:
    1 група – от 6 до 18 години;
    2 група – над 18 години.
3.Танцови групи, разделени в две възрастови групи /музикалния съпровод на ансамблите и танцовите групи е желателно да бъде на живо /:
    1 група – от 6 до 18 години;
    2 група – над 18 години.
4.Индивидуални изпълнители – солисти и инструменталисти, разделени в две възрастови групи:
    1 група – от 4 до 12 години;
    2 група – от 13 до 18 години
    2 група – над 18 години.
5.Групи и индивидуални изпълнители, представящи народни приказки, поговорки, гатанки и легенди.
6.В рамките на фестивала ще се проведе конкурс „Най-красива народна носия”. Представяне на народни носии от съответната фолклорна област, от която са участниците, чрез дефиле на участниците и подробно описание на носията. Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят прикрепено към формуляра за участие подробно описание на носиите, които ще представят (женска, мъжка или и двете). Особеностите на носиите се представят от самите участници.
      

II Раздел - Обработен фолклор
Право на участие имат всички любителски и професионални ансамбли, народни хорове, камерни състави (триа, квартети и др.), народни оркестри, танцови състави, клубове, школи, групи и други формации от страната, изучаващи български народни хора, без възрастови ограничения.
Не се изисква танцьорите да бъдат облечени във фолклорни носии. Облеклото е по преценка на ръководителите на групите.
     
        


РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ
   
I Раздел - Автентичен фолклор
певчески групи - до 3 песни (но не повече от 10 мин.)
танцови групи - до 15 мин.
пеени хора - до 15 мин.
народни обичаи - до 15 мин.
индивидуални изпълнители - до 6 мин.
народни приказки, поговорки, гатанки и легенди - до 10 мин.
автентична носия - представяне до 3 мин.

  
II Раздел - Обработен фолклор
Танцови клубове и състави
    1 възрастова група – до 18 години
    2 възрастова група – над 18 години


Първи етап: Представят се с две хора, едното от които задължително от фолклорната област, от която са участниците. Двете хора са с обща максимална продължителност до 6 мин.
Втори етап: Танцовите клубове и състави се представят с хореографско решение върху едно хоро с времетраене 3 мин. Участието във Втори етап не е задължително.
Трети етап: Клубовете и съставите излъчват до две двойки за надиграване на Тракийска ръченица. Излъчването на двойки не е задължително.

Ансамблите и професионалните състави се представят с блок програма до 15 мин.
Музикалният съпровод трябва да бъде на живо или на музикален носител – CD или преносима флаш памет. 
Народните хорове и камерни състави участват с програма до 5 мин. Произведенията могат да бъдат с или без музикален съпровод.
Народните оркестри представят бързо и бавно произведение до 5 мин.
 

Критерии за оценяване:
1.Автентичност на хората.
2.Артистичност, душевност и настроение на участниците при представянето на хората.
3.Обработка и композиция на хорото представено от участниците във втори етап.
4.Артистичност и импровизация за надиграването на Тракийска ръченица.
 

Фестивалът е с конкурсен характер и се провежда под патронажа на Министерство на културата. 
 

Заглавията и реда на изпълненията следва да бъдат посочени във формуляра за участие. Промяна на репертоара и реда на изпълнение се допуска само в срока за подаване на заявки. Съобразете се с това изискване, за да се избегнат недоразумения във фестивалните дни!!!
 ПОДАВАНЕ НА ФОРМУЛЯРИ ЗА УЧАСТИЕ
 
Приемат се Формуляри за участие само по образец, попълнени на компютър, пишеща машина или четливо на ръка, изпратени по пощата или по електронната поща – lozen_ch@abv.bg или info@lozenfest.com.
Формулярите за участие, както и приложенията към тях следва да бъдат изпратени по пощата на адрес:
 
Народно читалище „Просвета-1925“
До Христо Янъков
НФФ „Кехлибарен грозд“
6552 с. Лозен, обл. Хасково
         

Онлайн подаване на документи за участие
 
Формуляр за участие може да подадете и чрез електронния вариант на сайта на фестивала – www.lozenfest.com. Моля, попълнете внимателно формуляра, само на кирилица!
Заявки за участие се приемат до 31 май 2017 г.
 

 
НАГРАДЕН ФОНД
 
Изпълненията се оценяват от професионално жури, което включва утвърдени специалисти в бластта на етнографията, българския танцов, словесен и музикално – песенен  фолклор.
В Първи раздел „Автентичен фолклор“ журито определя първа, втора и трета награда и златен, сребърен и бронзов медал за всички категории в Раздела  /певчески групи; танцови (1-ва и 2-ра възрастова група); пеени хора; народни обичаи; народни приказки, поговорки, гатанки и легенди; индивидуални изпълнения – солисти и инструменталисти (1-ва, 2-ра и 3-та възрастова група)/, първа, втора и трета награда за показ на народна носия.
Във Втори раздел „Обработен фолклор“, журито ще отличи първа, втора и трета награда за участниците от Първи етап (представяне с две хора), 1-ва и 2-ра възрастова група.
Първа, втора и трета награда, златен, сребърен и бронзов медал за Втори етап при 1-ва и 2-ра възрастова група от танцовите клубове и състави.
При надиграването на двойките на Тракийска ръченица, журито ще отличи първа, втора и трета награда.
Ансамбли – първа, втора и трета награда.
При народните хорове и народните оркестри ще бъдат отличени първа, втора и трета награда, златен, сребърен и бронзов медал.
И за двата раздела, журито определя носителя на Приза на Фестивала – диплома и статуетка, а така също и Специална награда на Председателя на Организационния комитет на Фестивала и Златна статуетка, Специална награда на Председателя на Народно читалище „Просвета-1925“ и Златна статуетка, Специална награда на журито и Златна статуетка, Специална награда за най-емоционално представяне и Златна статуетка, Специална награда за цялостно представяне и Златна статуетка. Специална награда и статуетка на Института за етнология и фолклорстика с етнографски музей при БАН за съхраняване и съживяване на наследени културни традиции.
По своя преценка, журито може да учреди и присъди допълнителни награди или да промени гореописаните.
При наличие на достатъчен финансов ресурс, Организационният комитет на фестивала ще определи и паричен награден фонд, който ще бъде разпределен в различните категории.
Класирането не подлежи на обжалване!
Всички участници получават грамота за участие във фестивала.
      

 


АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
 
с. Лозен, общ. Любимец, обл. Хасково - п. к. 6552
НЧ „Просвета-1925”              
тел. за контакти и информация:0878916901
e-mail: lozen_ch@abv.bg ; info@lozenfest.com
skype: hri_86
www.lozenfest.com