Състав на Националния съвет по читалищно дело

Състав на Националния съвет - Заповед № РД ЗН-368 от 22.08.2019 г.

Състав на Националния съвет - Заповед № РД ЗН-368 от 22.08.2019 г.   Пълният текст на заповедта можете да видите ТУК

Състав на Националния съвет - Заповед № РД 9Н-117 от 07.11.2017 г.

Състав на Националния съвет по читалищно дело, определен със Заповед на министъра на културата - № РД 9Н-117 от 07.11.2017 г. Председател: Амелия Гешева – заместник-министър на културата Членове: 1 . Камелия Колева (титуляр), началник отдел „Достъп до образование”, дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” в Министерство на образованието и науката, 2. Тихозар Кръстев

Състав на Националния съвет - Заповед № РД 09-120 от 01.03.2017 г.

Normal 0 false false false BG X-NONE X-NONE Състав на Националния съвет по читалищно дело, определен със Заповед на министъра на културата - № РД09-120 от 01.03.2017 г. Председател: проф. дфн Боряна Христова – заместник-министър на културата Членове: 1 . Камелия Колева (титуляр), началник отдел „Достъп до образование”,

Състав на Националния съвет - Заповед № РД 09-572 от 28.07.2016 г.-

Състав на Националния съвет по читалищно дело, определен със Заповед на министъра на културата - № 09-572 от 28.07.2016 г. Normal 0 false false false BG X-NONE X-NONE

Състав на Националния съвет - заповед № РД 09-94 от 21.02.2014 г.

Със Заповед на Министъра на културата е утвърден състава на Националния съвет по читалищно дело. Същият е създадев в съответствие с  чл. 5 от Закона за народните читалища   З А П О В Е Д   № .РД09-94/21.02.2014 г.                 На основание  чл. 5, ал. 1 от Закона за народните читалища   Н А Р Е Ж Д А М:     1. Назначавам Национален съвет по читалищно