Преглед на новина - IX Национален фестивал на шлагерната и стара градска песен "Пей сърце" - Кюстенд

Размер на шрифта: a |a |a|

IX Национален фестивал на шлагерната и стара градска песен "Пей сърце" - Кюстендил 2015

ОРГАНИЗАТОРИ ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
ЧИТАЛИЩЕ „БРАТСТВО 1 8 6 9”
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - КЮСТЕНДИЛ

РЕГЛАМЕНТ
Деветият национален фестивал на шлагер ната и старата градска песен “Пей сърце” - Кюстендил, 201 5 ще се проведе на 29 и 3 0 август 20 15 г. и се организира под патронажа на кмета на Община Кюстендил – г - н Петър Паунов.
Председател на организационния комитет – Иван Андонов
Художествен директор – E л еонора Борисова
Технически директор – Орлин Балабанов
Цел: Съхраняване и популяризиране на старата градска и шлагерна песен, възраждането и за нов живот и приобщаване на младите хора към тяхната лиричност и красота.
Фестивалът е с конкурсен характер и се п ровежда в рамките на два дни.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Фестивалът се провежда в 2 раздела :
- Шлагерни песни
- Стари градски песни
и 4 категории: I. Индивидуални изпълнители – свободна програма до 8 мин.
II. Групи /до 10 човека/ – свободна прогр ама до 12 мин.
III. Групи /над 10 човека/ – свободна програма до 12 мин.
IV. Авторска песен Участниците във фестивала осигуряват сами музикалния съпровод /допуска се синбек/. Всички участници се оценяват от професионално жури и ще бъдат присъдени I - ва, II - ра и III - та награда в отделните раздели и категории.
Организаторите предвиждат и 3 специални награди в отделните категории. Всички състави и изпълнители получават грамота за участие.
Всички разходи по пътуването и престоя в гр.Кюстендил са за см етка на участниците.
Организаторите подсигуряват храна и спане на преференциални цени.
Организационният комитет си запазва правото да фотографира, филмира, записва изпълненията на участниците с цел създаване на архив и реклама на конкурса, без да плаща пра ва и обезщетения.

ЗАЯВКИТЕ СИ ИЗПРАЩАЙТЕ
на адрес: п.к. 2500 гр.Кюстендил ул. Отец Паисий No11 читалище “Братство 1869 ” или на е - mail : chitalishte @ bratstvokn . org , до 2 1 август 201 5 г.
За все ки състав или индивидуален изпълнител изпратете отделна заявка.
До 2 4 август ще бъде изготвена програма за деня и часа на Вашето участие, публикувана на www.bratstvokn.org
За контакти и повече информация:
тел. :
078 / 52 91 95
078/ 52 63 95
GSM :
08 97 900 907 – Елеонора Борисова художествен директор
0889 343 824 – Орлин Балабанов технически директор


Заявка за участие ще откриете в прикачения файл.

Прикачени файлове

pei_sarce_2015.pdf - pdf - 772 Kb