Копривщица'2015 - Регионални събори

Размер на шрифта: a |a |a|

Националният събор на българското народно творчество в Копривщица преминава през два етапа - регионални събори и национален, на който се представят излъчените в предходния етап участници.

 

Съгласно регламента за провеждане на XI Национален събор на българското народно творчество в Копривщица в месеците май-юни 2015 г. в страната се провеждат регионални събори.

 

Експертни комисии излъчват участниците, които да се изявят в дните от 7 до 9 август 2015 г. в Копривщица

 

 


 

Забележка: Информацията е актуална към 22.06.2015 г.

 

Повече информация на адрес - http://saboribg.com/koprivshtica/  

 


Благоевград

Регионален събор –

Комисия:

Председател - Проф. д. изк. Лозанка Пейчева

Членове:

Проф. д.н. Йордан Станоев Гошев;

Доц. Георги Гаров;

Петьо Кръстев – композитор и диригент;

Миглена Бачева – гл. експерт, Областна администрация Благоевград

 

 


 

Бургас

Регионален събор –

Комисия:

Председател - Севдалина Турманова - зам.-областен управител

Секретар - Светла Кралева - гл. специалист в дирекция "АККРДС" в Обл.А и областен координатор по провеждането на Събора

Членове:

Кольо Николов - председател на областния читалищен съвет

Красимира Дубарова - специалист по етнология и фолклористика в РИМ - Бургас

Марио Егов - главен художествен ръководител на ПФА "Странджа" - Бургас

  Любен Касабов - диригент на ПФА "Странджа" - Бургас 

 

 

 


Варна

Регионален събор – 20.06.2015 г. - от 09.00 часа в концертната зала на Дом народен флот - гр. Варна /срещу катедралата/.

Комисия:
Председател:
1.Доц. Д-р Лидия Петрова, директор на Етнографски музей Варна Членове:
2.Атанас Илиев- музикален педагог, композитор, диригент и фолклорист
3.Димитричка Кателиева- хореограф

 


Велико Търново

Регионален събор –

Комисия:

 

 


Видин

Регионален събор – 06.06.2015 г. - от 09.00ч.на сцената на ХГ "Никола Петров" - гр. Видин

Комисия:

Председател: д-р Сашка Бизеранова-Стоянова – РИМ-Видин
Членове:
Цветан Лозанов – худ. Ръководител Читалище „Цвят” – гр. Видин

Маргарита Николова – етнограф 
Десислава Божидарова – уредник отдел „Етнография” – РИМ - Видин
Наталия Кирилова – худ. Ръководител Ансамбъл „Дунав” – гр. Видин     

 


 

Враца

Регионален събор –20.06.2015 г. - в гр. Оряхово (НЧ " Надежда 1871") и на 21.06.2015 г. в гр. Враца (НЧ "Развитие 1869")

Комисия:

Председател - доц. д-р Йорданка Манкова

Секретар - Мария Тодорова - експерт в РЕКИЦ "Читалища"

Членове:

Калина Тодорова - зав. отдел "Краезнание" - РБ "Хр. Ботев" - Враца

Георги Евденов - хореограф

Любомир Маринков - гл. експерт "Култура" в Обл.А

 


 

Габрово

Регионален събор – 27.06.2015 г. – местността „Бабан“ край Севлиево

Комисия:

доц. д-р Веселка Тончева - научен секретар на Института по етнология и фолклористика с етнографски музей - София

Цветан Радков - преподавател по китара и тамбура в Детската школа по изкуства при Народно читалище "Развитие - 1870" гр. Севлиево

Румелия Алексиева - диригент на хора на ДФА " Габровче"

 


 

Добрич

Регионален събор – 27.06.2015 г. – фолклорен събор "Песни и танци от слънчева Добруджа" в с. Дебрене

Комисия:

 

 


 

Кърджали

Регионален събор – 20.06.2015 г. – от 11:00ч., парк "Простор" гр. Кърджали

Комисия:

 Председател :
 1. Мария Маркова – гл. асистент в ИЕФЕМ към БАН
Членове:
 2. Соня Костадинова – гл. уредник, етнограф в РИМ - Кърджали
 3. Тодор Момчелов - хореограф

ПРОТОКОЛ от Регионалния събор


 

Кюстендил

Регионален събор –

Комисия:

 


 

Ловеч

Регионален събор –

Комисия:

 


 

Монтана

Регионален събор – 27.06.2015 г. – 09.00 часа в голяма зала на Младежки дом в Монтана

Комисия:

Председател: Анюта Каменова-Борин – директор на Исторически музей – гр. Чипровци

Членове:
Асен Асенов – директор на Младежки дом – гр. Монтана и диригент на фолклорни формации  
Стоян Стоянов – ръководител на танцов ансамбъл „Младост” – гр. Монтана 
Лорета Ценова – гл. специалист в Областна администрация Монтана

Таня Стойчева – експерт в РЕКИЦ „Чителища” – Монтана       

 


 

Пазарджик

Регионелен събор – 24.06.2015 г.

Комисия:

Председател: Атанас Чолаков - главен художествен ръководител на ансамбъл за народни песни и танци "Пазарджик"
Членове:
Вася Гергинова - уредник в Етнографски музей Пазарджик
Александър Арнаудов - местен краевед, етнограф
Светлан Карталов - главен секретар на областна администрация Пазарджик
Мария Ловчинова - главен експерт областна администрация Пазарджик и регионален координатор във връзка с провеждането на Националния събор в Копривщица
Радка Кочева - експерт "РЕКИЦ" Пазарджик
7. Ива Боева - експерт "РЕКИЦ"  Пазарджик
Сергей Шербетов - експерт "Музеи и читалища" община Пазарджик, член на ръководството на Областния читалищен съвет.

 

 


 

Перник

Регионален събор – 20-21.06.2015 г. – пред ОК Дворец на културата

Комисия:

Председател: д-р Евгения Грънчарова - етнохоролог в Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН
Членове:
Милчо Георгиев – хореограф-фолклорист ст.експерт в отдел”ОКМДДР” при Община Перник  
Цветанка Манова – етнолог град Перник 
Василка Дергачова – музиколог град Перник
Емилия Максимова – краевед град Перник  

 


   

Плевен

Регионален събор – 21.06.2015 г. - от 10:00ч. В Летен театър в Защитена местност Кайлъка. При лошо време в зала "Катя Попова"

Комисия:

Председател: Красимир Иванов – Зам. областен управител на Област Плевен

Секретар: Милен Първанов – Ст. експерт в Областна администрация Плевен

Членове:

Доц. Георги Хинов – Директор на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев” – Плевен

Миглена Николаева – Етнолог в РИМ Плевен

Петя Александрова – РЕКИЦ „Читалища” Плевен

Калинка Кирилова – гл. експерт в Община Никопол

Гюнай Ходжаджиков – гл. експерт в Община Плевен

 


 

Пловдив

Регионален събор – - 27-28.06.2015г., НЧ „Съзнание 1873“, с. Брестовица, община Родопи

Комисия:
1. доц. д-р Красимира Кръстанова - доцент по етнология в Катедра по етнология на Философско- исторически факултет в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и Декан на Философско- исторически факултет
2. проф. д-р Тодор Киров - Декан на Факултет “Музикален фолклор, хореография и изобразително изкуство“ в АМТИИ – Пловдив
Стефан Йорданов - Асистент в Катедра по хореография в Академия за Музикално, Танцово и Изобразително изкуство – гр. Пловдив


 

Разград

Регионален събор – 13.06.2015 г. – в чалата на Народно читалище „Развитие“ – Разград

Комисия:

 


 

Русе

Регионален събор - 7.06.2015 г. в рамките на 46 Фолклорен фестивал "Златната гъдулка" - в Парк на младежата

Комисия:

Проф. д-р Горица Найденова, етномузиколог, Национална музикална академия (НМА) „Проф. Панчо Владигеров“ – София
Доц. д-р Веселка Тончева, етнолог – ИЕФЕМ – София
Доц. д-р Николай Ненов, етнолог, директор на РИМ – Русе

 

ПРОТОКОЛ от Регионалния събор

 


Силистра

Регионален събор – 13.06.2015 г. – гр. Силистра

Комисия:

 


 

Сливен

Регионален събор – 06.06.2015 г. – 10.00 ч. гр. Кермен

Комисия:

 

 


Смолян

Регионален събор – 26.06.2015 г. - от 10:00 до 18:00 на открита сцена пред Амфитеатър на пл. "България" в гр. Смолян

Комисия:

Председател: 

1.Андриян Георгиев Петров – заместник областен управител.

Членове:

2. Ваня Чавдарова Йорданова-Данчева – етнолог, уредник в РИМ - Смолян;

3. Мария Димитрова Бебелекова – фолклорист, гл. експерт ”Култура” в община Смолян;

4. Недялка Ангелова Мачокова – фолклорист, ръководител на РЕКИЦ ”Читалища”- Смолян;

5. Славка Дойчинова Метексинова – хоров диригент на ФА „Родопа” - Смолян;

6. Тома Николов Карапаунов – хореограф на ФА „Родопа” - Смолян, преподавател в НУФИ „Широка лъка”


 

 


София град

Регионален събор –

Комисия:

 


 

София област

Регионален събор – 28/31.05.2015 г. – гр. Елин Пелин

Комисия:

Председател: д-р Миглена Иванова – ИЕФЕМ, БАН

Членове:

Ирена Георгиева – РЕКИЦ „Читалища” - Своге

Петя Мишева – РЕКИЦ „Читалища” - Ботевград

 


 

Стара Загора

Регионален събора – 20.06.2015 г. – гр. Стара Загора

Комисия:

 

 


 

Търговище

Регионален събор – 06.06.2015 г. – зала на Драматичен театър в Добрич

Комисия:

Председател:

1.Катя Ангелова – фолклорист, вокален педагог

Членове:

2.Станимир Иванов – хореограф народни танци
3.Стойчо Тончев  - фолклорист, хореограф


 

 

Хасково

Регионален събор –

Комисия:

 


 

Шумен

Регионален събор – 13.06.3015 г.

Комисия:

доц. Катя Гинева Кайрякова - преподавател в катедра " Изкуства" на  ВСУ "Черноризец Храбър"- Варна

Красимир Савов - ст. експерт "Концертно-масови прояви и читалищна дейност" в община Шумен

Анета Асенова Мутафчиева - председател на НЧ"Тодор Петсов-1963", гр. Шумен и главен художествен ръководител и диригент на ансамблите "Мадара" и "Звънче"- Шумен.

 

ПРОТОКОЛ от Регионалния събор


 

 

Ямбол

Регионален събор – 27.06.2015 г. в спортна зала „Диана“ - гр. Ямбол

Комисия:
Председател:
1. д-р. Николай Ников – гл. ас. По Фолклористика в СУ „Св. Климент Охридски”
Членове:
2. Добринка Костова – гл. уредник на Етнографско-археологически музей- гр. Елхово
3. Снежана Делчева – секретар на НЧ „Развитие“ – гр.Елхово
4. София Минева – началник отдел“Хуманитарни дейности и европрограми“ – Община Боларово
5. Кольо Пехливанов – гл.експерт „Култура“ – Община Стралджа
6. Пламен Дуков – Концертвайстор на Фолклорен ансамбъл „Тунджа” и преподавател в НУФИ „Филип Кутев” – гр. Котел
7. Мая Пенова Тодорова – хореограф, вр. и.д. ръководител на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”