НАЦИОНАЛНИ ПОЕТИЧНИ ПРАЗНИЦИ ЯВОРОВИ ДНИ – ПОМОРИЕ

Размер на шрифта: a |a |a|

НАЦИОНАЛНИ ПОЕТИЧНИ ПРАЗНИЦИ
ЯВОРОВИ ДНИ – ПОМОРИЕ
16-18 юли 2015

От 16 до 18 юли 2015 год. в
гр.Поморие ще се проведат
Националните поетични празници “Яворови дни”.
Община Поморие и Читалище “Просвета 1888” – Поморие
организират в рамките на
“Яворови дни” – 2015
Национален рецитал-конкурс
по творби на Яворов /за любители/.
Подборният етап на конкурса ще се проведе
на 18 юли /събота/ от 10.00 часа в Читалище
“Просвета 1888”.
Заключителният етап на конкурса ще се
проведе на 18 юли /събота/ от 20.00 часа.

Очакваме Вашата заявка за участие на
Адрес:
8200 – Поморие
ул. “Княз Борис І” № 51
Читалище “Просвета 1888”
/за рецитал-конкурса/
или на тел. /0596/ 2 23 16 ; GSM 0877 33 57 49, 0888 95 16 15
E-mail : prosveta_pomorie@mail.bg

В заявката посочете:
– Трите имена на участниците
– Възраст
– Заглавие на избраното изпълнение
– Времетраене на изпълнението

Разноските по пребиваването са за сметка
на участниците или на ведомството, което ги
изпраща.

……………………………………………………………………………………………………………………………

С Т А Т У Т
на Националния рецитал-конкурс
по творби на Яворов
/за любители/
1. Националният рецитал-конкурс по творби на
Яворов се провежда ежегодно в рамките на
Поетичните празници “Яворови дни” в
гр.Поморие през месец юли.
2. В него могат да участват ллюбители, изпълнители
на художествено слово от всички възрасти.
3. Допускат се до участие само изпълнения по
творби на Яворов /поезия, проза, драматургия/.
4. Времетраене на изпълненията:
– Индивидуални – до 5 мин.
– Групови – до 10 мин.
5. Наградният фонд на конкурса е подсигурен от
Община Поморие, Фондация “25 века Поморие”
и Фондация “Яворов” – Чирпан.
За индивидуални изпълнения:
І награда
ІІ награда
ІІІ награда
За групови рецитали:
І награда
ІІ награда
ІІІ награда

Награда на Фондация “25 века Поморие”
Награда на Фондация “Яворов” гр. Чирпан

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
И ЧИТАЛИЩЕ “ПРОСВЕТА 1888”

ОБЯВЯВАТ

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ
“От заник слънце озарени
алеят морски ширини”

ЯВОРОВИ ДНИ – 2015
от 16 до 18 юли
Творбите /до 10 стихотворения/ в 3 екземпляра
изпращайте на Адрес: 8200 – Поморие
ул. “Княз Борис І” № 51
/конкурс за поезия/

Конкурсът е анонимен. Запечатайте и поставете в
големия плик , малко пликче с трите си имена,
телефон и адрес за връзка .
Краен срок – 30 юни 2015 год.
/валидно е пощенското клеймо на плика/
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на
18 юли 2015 год.