Фестивала на духовите оркестри и мажоретни състави “Ритъмът на морето 2015”

Размер на шрифта: a |a |a|

Община Поморие и Читалище “Просвета 1888”
Ви канят
на Фестивала на духовите оркестри и мажоретни състави
“Ритъмът на морето 2015”

РЕГЛАМЕНТ

Място на провеждане:
Читалище “Просвета 1888”гр. Поморие

Дата на провеждане:
1 и 2 септември 2015 г.

Организотори:
Община Поморие и Читалище”Просвета 1888”

Цел:
Фестивалът има за цел да даде шанс за изява на хора от различна възраст, за повишаване на мотивацията им да се занимават с конструктивна творческа дейност.

Форма на Фестивала:
Фестивалът няма конкурсен характер.

Кой може да участвува във Фестивала:
Мероприятието е отворено за всички читалища, ЦРД, ОДК, частни школи.училища.

Общи условия:
1. Читалище “Просвета 1888” запазва право за всякакъв вид документиране, излъчване, филмиране и разпространение на материала, без да заплаща права
и обезщетения.

2. Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнители на сцената.

3. Разходите по пребиваване на колективите и придружаващите ги лица с пътни, дневни и нощувки са за сметка на участниците.

4. Разходите за наградния фонд, техническото и сценичното обезпечаване се поемат от организаторите.

5. Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на членовете на своите колективи по време на мероприятието.

6. Участниците отговарят за своите костюми, реквизит и лични вещи.

7. Музиката за всяко танцово изпълнение да бъде на отделно CD (на едно СD да има само един запис!)

8. Духовите оркестри и тези придружаващи мажоретните състави могат да участват със самостоятелно изпълнение до 15 мин.

Размери на танцовата площадка :
10/10 м

Срок за подаване на заявките :
10 август 2015 г.

Награден фонд на Фестивала:

• Статуетки
• Грамоти за всички участници;
• Награди от спонсори.
• Награди от Община Поморие

Адрес за подаване на заявките:
Читалище “Просвета 1888”
ул. “Княз Борис І” №51
гр. Поморие 8200

E-mail: prosveta_pomorie@mail.bg

Уважаеми колеги,
ако имате въпроси обаждайте се на 0596/2 23 16

Отговорен организатор :
Атанаска Драгнева GSM 0888 95 16 15, 0877 33 57 49

Очакваме Ви !

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
ХІ фестивал на духовите оркестри и мажоретни състави “Ритъмът на морето” 2015

Наименование на колектива

Организация

Област

Община

Град/село

Телефон

Е-mail

Ръководител

Лице за контакти

Анотация на колектива
брой участници

Краен срок за подаване на заявката: 10 август 2015 г