Координатори и регионални събори - Копривщица'2015

Размер на шрифта: a |a |a|
Съгласно утвърдения статут ХІ Национален събор на българското народно творчество  преминава през два етапа на реализиране.  Първият етап, който приключва до края на м. юни 2015 г., се провежда във всички региони на страната.  Излъчените от регионите изпълнители се представят на националния етап в Копривщица. Областните управители определят координатор за връзка с общините,  който  събира  и  обобщава  информацията  за  участията  от региона  и  осъществява  контактите с  Министерството  на  културата  и Информационния център към Община Копривщица.
 
Публикуваме списък на регионалните координатори и заявените към момента събори в отделните региони.
 
1    Благоевград    Миглена    Бачева    гл. експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация - Благоевград    miglena.bacheva@bl.government.bg    +359 73 82 70 155;

2    Бургас    Светла    Кралева    гл. специалист в дирекция АКРРДС в Областна администрация - Бургас    s.kraleva@bsregion.org    +359 56 894 141;

3    Варна    Таня    Ангелова    гл. експерт РРППП в Областна администрация - Варна    angelova@vn.government.bg    +359 52 688 323;

4    Велико Търново    Мариета    Гъркова    гл. експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация - Велико Търново    marieta_garkova@abv.bg    +359 62 600 859;

5    Видин    Гергана    Владимирова    гл. експерт отдел „Регионално развитие и управление на проекти“    gergana.vladimirova@vidin.government.bg    +359 94 605 735;
+359 94 601 076

6    Враца    Ирина    Иванова    зам. областен управител на Област Враца    obl.irivanova@gmail.com    +359 92 666 685;

7    Габрово    Ралица    Манолова    гл. експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация – Габрово    ralitsa@gb.government.bg    +359 66 810 675

8    Добрич    Кемал    Асан    гл. експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация - Добрич    governor@dobrich.government.bg    +359 58 655 418;
+359 58 601 200

9    Кърджали    Вилдан    Сефер    мл. експерт ОКМД в ОА Кърджали    v.sefer@kardzhali.org    +359 361 6 01 80

10    Кюстендил    Николай    Спасов    ст. експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация - Кюстендил    n.g.spasov@kn.government.bg    

11    Ловеч    Деница    Мончева    мл. експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация - Ловеч    governor@lovech.government.bg    +359 68 600 180;

12    Монтана    Лорета    Ценова    гл. специалист в дирекция АКРРДС в Областна администрация - Монтана    pr@montanabg.org    +359 96 399 110

13    Пазарджик    Мария    Ловчинова    гл. експерт Областна администрация Пазарджик    lovi_ms@hotmail.com    

14    Перник    Изабела    Борисова    ст. експерт Регионално развитие    i.borisova@pk.government.bg    +356 76 649 933

15    Плевен    Милен    Първанов    ст. експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация – Плевен    mparvanov@gmail.com    

16    Пловдив    Катрин    Гутман    специалист "Връзки с обществеността и протокол" в Областна администрация Пловдив    press@pd.government.bg    +359 32 605 567;

17    Разград    Диана    Петрова    гл. експерт отдел "РРАК" в областна администрация Разград    dianage_pet@abv.bg    +359 84 616 200;

18    Русе    Мануела    Симеонова    експерт в РЕКИЦ "Читалища" Русе    elli63@abv.bg    +359 82 875 059

19    Силистра    Радостина    Иванова    ст. експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация - Силистра    rdi@ss.government.bg    +359 86 818 870

20    Сливен    Даниела    Вълева    гл. специалист в дирекция АКРРДС в Областна администрация - Сливен    dvaleva@regionsliven.com    +359 44 616 674

21    Смолян    Димитър    Кузманов    гл. експерт "Транспорт, образование и култура" в Областна администрация - Смолян    d.kuzmanov@abv.bg    +359 301 6 01 64

22    София град    Живка    Такева-Първанова    зам. областен управител на Област София град     j.takeva@sf.government.bg    +359 2 926 51 65

23    София област    Лиляна    Кръстева    ст. експерт в отдел РРЕП в Областна администрация - Софийска област    lilyana.ivanova@sofoblast.egov.bg    +359 2 930 18 41;

24    Стара Загора    Радка    Михайлова    гл. експерт РРТУ    rsavova@sz.government.bg    +359 42 613 223

25    Търговище    Виолетка    Апостолова    ст. експерт "Социални дейности, образование, здравеопазване и култура" в Областна администрация - Търговище    apostolova@tg.government.bg    +359 601 61335;

26    Хасково    Зина    Тенекеджиева    ст. Експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация - Хасково    tenekedzhieva@gmail.com    +359 38 608 022;

27    Шумен    Ивелина    Ташева    експерт РЕКИЦ "Читалища" - Шумен    rekic_shumen@abv.bg    +359 54 802 261;

28    Ямбол    Калина    Бакалова    гл. специалист в дирекция АКРРДС в Областна администрация - Ямбол    bakalova@yambol.government.bg    +359 46 686 817Прикачени файлове

reglament_koprivshtitsa-2015.pdf - pdf - 228 Kb

Регионални събори.pdf - pdf - 241 Kb