Национална библиотечна седмица

Размер на шрифта: a |a |a|

За десета поредна година Българската библиотечно-информационна асоциация  организира Национална библиотечна седмица, която ще се проведе от 11 до 15 май под надслов „Библиотеките – място за учене през целия живот“. Кампанията е подкрепена от Програма Public Libraries 2020, Фондация „Америка за България“ и Фондация „Глобални библиотеки – България“. Медийни партньори на събитието са БНТ и БНР. Националната библиотечна седмица 2015 ще премине под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО.

Националната библиотечна седмица цели да повиши информираността и разбирането на политиците, изпълнителната и местната власти, както и на обществото за възможностите на библиотеките да бъдат място за учене през целия живот; да подобри разработваните политики и практики по отношение на участието на библиотеките в годишните планове за действие към Националната стратегия за учене през целия живот (НСУЦЖ); да осигури по-добро целево финансиране на библиотеките за разработване на библиотечни програми и услуги в рамките на Стратегията; да стимулира участието на библиотеките в устойчиви и широки партньорски мрежи за УЦЖ; да се очертаят ефективни мерки и възможности за участие на  библиотеките в политиките на ЕС за УЦЖ.

По важни събития на национално ниво:

11 май (понеделник)

11:00 ч. – Национална изложба „Напред, науката е слънце“, посветена на 1200-годишнината от рождението на Св. Методий, патронния празник на Националната библиотека и професионалния празник на българските библиотекари. Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий", Централно фоайе

15:00 ч. – Откриване на Националната библиотечна седмица и връчване на Годишните награди на ББИА  зала Средец, София Хотел Балкан, пл. "Света Неделя" № 5, София

12 май (вторник)

9:30 – 13:00 ч. – „Предизвикателството да си сътрудничим в дигиталната ера”, Фондация НАБИС - Бална зала, Радисън Блу Гранд Хотел, София

13 май (сряда)

10:00 – 13:00 ч. – Национална кръгла маса на тема „Библиотеките в изпълнение на Стратегията за учене през целия живот“ - Голямата зала на Представителството на Европейската комисия в България, ул. Раковски №124

14 май (четвъртък)

14.30 – среща на представители на ББИА в Комисията по култура и медии на 43-то Народно събрание

 

В цялата страна страната библиотеките ще организират разнообразни инициативи. В 13 областни градове регионалните библиотеки ще организират регионални кръгли маси: 

11 май 2015 г. 

Регионална библиотека „Петър Стъпов“ – Търговище „Библиотеките – привлекателни центрове за УЦЖ“

Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна „Библиотеките и националната стратегия за учене през целия живот 2014 – 2020“

12 май 2015 г.

Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – Хасково „Библиотеките – привлекателни центрове за УЦЖ“

13 май 2015 г.

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе  „Библиотеките – привлекателни центрове за УЦЖ“

14 май 2015 г. 

Регионална Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив „Ролята на библиотеките за насърчаване на четенето в контекста на Национална Стратегия „Учене през целия живот 2014 – 2020”

Регионална библиотека „Партений Павлович“ – Силистра  „Библиотеките – фактор за УЦЖ”

Регионална библиотека „Емануил Попдимитров“ – Кюстендил  „Библиотеките – привлекателни центрове за УЦЖ“

Регионална библиотека „Гео Милев“ – Монтана „Учители, библиотекари – създатели на информационно грамотния човек“

Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца „Библиотеките – привлекателни центрове за УЦЖ“

Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик  „Мястото на библиотеките в Националната стратегия за учене през целия живот 2014 – 2020 г.“

Регионална библиотека „Петко Р.  Славейков“ – Велико Търново „Как да развием потенциала на библиотеките като центрове за УЦЖ“

Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ – Габрово „Библиотеките – привлекателни центрове за УЦЖ“

Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ – Ловеч  „Как да развием потенциала на библиотеките като центрове за УЦЖ:  Доброволчеството в обществената  библиотека създава предпоставки  за учене чрез действие и развитие на компетентности“

 

Програма на събитията по места е публикувана на URL: http://www.lib.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=982&Itemid=215