Правила за предоставяне на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки

Размер на шрифта: a |a |a|

 

Правила за предоставяне на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки за народните читалища

 

Със заповед на министъра на културата са одобрени "Правила за предоставяне на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки за народните читалища".

С настоящите правила се уреждат условията и реда за кандидатстване и предоставяне на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки (субсидирана численост) за народните читалища.

Предоставянето на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки за народните читалища има за цел да подкрепя и стимулира тяхната дейност и развитие, съобразно възложените им със Закона за народните читалища функции.

Подкрепата е насочена към:

- читалища с разнообразна дейност, които предвиждат откриване на нови културни и образователни форми и услуги в полза на местната общност, за осигуряване на устойчивост и надграждане на създадените форми в читалища, за подобряване на условията и качеството на предлаганите услуги и за тяхната достъпност;

- новосъздадени читалища, които са придобили право да кандидатстват за бюджетната субсидия и са показали наличие на  капацитет за работа, както и доказана дейност.

 

 

Прикачени файлове

pravila_subs_chislenost.pdf - pdf - 376 Kb

formulyar_subsid_chislenost.doc - doc - 246 Kb