Проекти по линията на Международния фонд за развитие на културата - ЮНЕСКО

Размер на шрифта: a |a |a|

ЮНЕСКО стартира кампанията за 2015 година за набиране на проекти за финансиране от Международния фонд за развитие на културата.

 

Програмата е отворена за:

   а/ творци в лично качество;

   б/ обществени структури, специализирани в подпомагането на културни и художествено-творчески проекти;

   в/ неправителствени организации и нетърговски частни структури, чиито цели са в синхрон с тези на Фонда и чиято дейност допринася за развитието на културата и художественото творчество.

 

Проектите са разделени в две категории:

   а/ създаване на творби на културата и изкуството;

   б/ културни и творчески събития с национален, регионален и/или международен обхват, допринасящи за изграждане стратегии и програми, насочени към културата и развитието.

 

 

Допълнителна информация можете да намерите на адрес: https://en.unesco.org/ifpc/content/apply-for-support/faqs   

 

Поканата за набиране на проекти можете да намерите на адрес: https://en.unesco.org/ifpc/content/apply-for-support/call-proposals-2014-open   

 

Проектите трябва да бъдат подадени онлайн на следния адрес: https://en.unesco.org/ifpc/applicationform/register   

 

Крайният срок за подаване на проекти е 29 май 2015 г., 12:00 ч. (CEST)

 

За други уточняващи въпроси кандидатстващите могат да пишат на infoifpc@unesco.org, като се има предвид, че ЮНЕСКО не може да отговаря по същество и да бъде консултант по проекта. Кандидатстващите могат да се обърнат и към Националната комисия за ЮНЕСКО - Stanislava.NISHKOVA@mfa.bg, тел. 02 948 2706.