"Разработване на проекти"

Размер на шрифта: a |a |a|

 

На 29.03.2007г. Регионалният експертно-консултантски и информационен център “Читалища” – София-град организира обучителен семинар на тема: “Разработване на проекти”. Той се осъществи със съдействието и на РЕКИЦ – Пазарджик. Обучението се проведе в НЧ “Райко Алексиев”, район “Красно село” .

Участие в семинара взеха 23 секретари и председатели на читалища от 19 административни района на Столична община. 

Участниците в семинара бяха запознати със същността и основните компоненти на проекта, както и  изискванията при разработване на проект. Предоставена бе и информация за актуални донорски програми, списък с конкурси и фестивали, в които читалищата могат да се включат.