Устройствен правилник на Министерството на културата

Размер на шрифта: a |a |a|

В сила от 27.06.2006 г.
Обн. ДВ. бр.52 от 27 Юни 2006г.