Предоставяне на патронаж от страна на Министерстото на културата

Размер на шрифта: a |a |a|
Министерството на културата предоставя патронаж на събития, които представят българската култура или имат за цел насърчаване на културни контакти. В случаи, в които събитията са извън сферата на културата и изкуството, патронаж се отдава, при условие, че са подкрепени от съответните компетентни институции. Не се подкрепят събития, които имат комерсиален, политически и националистически характер, както и такива, които противоречат на добрите нрави.