Закон за обществените библиотеки

Размер на шрифта: a |a |a|

Закон за обществените библиотеки

Обн., ДВ, бр. 42 от 5.06.2009 г., в сила от 6.07.2009 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., бр. 38 от 21.05.2010 г.