Указания във връзка с фолколрните празници в Смолян

Размер на шрифта: a |a |a|
Заключителният етап на Националният преглед на фолклорните състави - Национални фолклорни празници - Смолян 2009, ще се проведе на 11,12 и 13 юни т.г.  /четвъртък, петък и събота/в гр. Смолян

 

Празниците са под  почетния патронаж на проф. Стефан Данаилов – Министър на културата и ще се превърнат в едно от най-мащабните и най-значими събития у нас в областта на фолклора. Организатори на проявата са Министерство на културата, Община Смолян и Съюзът на народните читалища.
  
Националните фолклорни празници Смолян‘2009 нямат състезателен характер. В тях могат да се изявят индивидуални изпълнители и певчески, танцови, инструментални групи и групи за народни обичаи от всички фолклорни области на България, които изпълняват традиционен и обработен фолклор.
  
Подборът на участници е извършен в общините и е направена заявка за участие пред министерство на културата.
  
Регламентът за участие на изпълнителите предвижда на всяка община да се предостави време за изява в рамките на 20 минути.
  
Изявите на участниците в празниците са на три сцени - №1 на пл. „България” –Амфитеатър,  №2 на пл. „Свобода” – Стар център, №3 на пл. „Възраждане” пред НЧ „К. Мажжаров” – кв. Устово.
  
Пристигането и пребиваването на Национални фолклорни празници Смолян‘2009 е за сметка на участниците. Организаторите ще осигурят по един пакет храна за всеки участник, който ще се получава при регистрацията на всяка група в Информационен център в Младежки дом – Смолян при пристигането. Там всяка група трябва да представи пълен списък на участниците, включително ръководители, шофьори и придружаващи, надлежно подписан и подпечатан. Организаторите ще изготвят разпределение на групите в бази за нощуване в Смолян, близките селища и КК Пампорово. 

  


Тридневната програма на Национални фолклорни празници Смолян‘2009 включва:

 


 

 

11 ЮНИ - четвъртък

 


 
14.00-14.15 часа  - Откриване на  Национални фолклорни празници Смолян – 2009 по естради

 


 
14.15-21.00 часа  - Изяви на участниците: Сцена №1 – пл. „България”

 


 
                                                                               Сцена №2 – пл. „Свобода”

 


 
                                                                               Сцена №3 – пл. „Възраждане” – кв. Устово

 


 
21.00-22.00 часа  - “Китка от Смолян” – концерт на Сцена №1

 


 


 
12 ЮНИ - петък

 


 
09.00-19.00 часа  - Изяви на участниците:Сцена №1 – пл. „България”

 


 
                                                                              Сцена №2 – пл. „Свобода”

 


 
                                                                              Сцена №3 – пл. „Възраждане” – кв. Устово

 


 
10.00-13.00 часа  - Национален форум „Читалища” в залата на Община Смолян

 


 
21.00-22.00 часа  - „Живата съкровищница” - фолклорен спектакъл на Сцена №1

 


 
22.00-23.00 часа  - Народно веселие на пл. „България”                            

 


 

 


 
13 ЮНИ – събота

 


 
09.00-14.30 часа  - Изяви на участниците:Сцена №1 – пл. „България”

 


 
                                                                              Сцена №2 – пл. „Свобода”

 


 
                                                                              Сцена №3 – пл. „Възраждане” – кв. Устово

 


 
15.00-16.00 часа  - Обявяване лауреатите на Национални фолклорни празници Смолян 2009 и

 


 
                                 закриване на празниците на Сцена №1

 Всички участници – индивидуални и колективни – ще получат грамота за участие. Жури от компетентни фолклорни специалисти ще определи най-добре представилите се участници, които ще бъдат удостоени с почетното отличие „Златен плакет”.

 


В рамките на Празниците се организира съпътстваща програма – Национален форум „Читалища” по теми, свързани с любителското творчество в областта на  фолклора и работата на читалищата.

 За информация:

 


 
За програмата на изявите – ден и сцена – тел.: 0301/62 513 – РЕКИЦ «Читалища»

 


 
За разпределението за нощувки, цена и др.  – тел.: 0301/67 644, 67 645, 67 653 

 


 
Информационен център – тел.: 0301/62 530