Нематериално културно наследство

Размер на шрифта: a |a |a|
За редица народи нематериалното културно наследство е основен извор на идентичност и е значимо свързано с тяхната история. За съжаление обаче голямо количество културни изяви като музиката, танца, словото, обредите, съборите или традиционните културни умения са застрашени от изчезване. От една страна съществено участие в този процес има активното налагане на една глобализирана международна култура, свързана с техническия и информационен прогрес, а от друга - много уязвимият характер на това наследство, крехко и преходно във времето, в повечето случаи съществуващо като факт само в момента на изпълнението или при предаване на умението.

Живи човешки съкровища – България

  „Живи човешки съкровища – България” е проект на Института за фолклор при Българската академия на науките и Министерството на културата. Той е първа стъпка към реализацията на Програмата на ЮНЕСКО "Живи човешки съкровища"в България. Проектът цели да се насърчат носителите на нематериалното културно наследство да практикуват дейностите и да предават познания и умения на следващите