Проверки на ИА "Главна инспекция по труда"

Размер на шрифта: a |a |a|

 

С писмо № 3934 от 25.03.2009 г. изпълнителният директор на ИА "Главна инспекция по труда" уведомява министъра на културата, че ще бъдат извършени проверки на всички театри и читалища на територията на цялата страна, по изпълнение на нормативните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на всички наети лица.

 

Проверките ще се реализират през периода 01.04. - 31.05.2009 г.

 

При осъществяването на контрола ще се акцентира на спазването на нормативните изисквания за:
- създаване на организация и управление на дейността за осигуряване на здравословни и бедопасни условия на труд;
- безопасност и здраве при работа, вкл. технически преглед на сценичните съоръжения;
- хигиена на труда.