Шести национален конкурс "С песните на Стайка Гьокова"

Размер на шрифта: a |a |a|
На 30 и 31 май 2009 година от 9.00 часа в Народно читалище „Димитър Полянов”-гр.Карнобат, ще се проведе Шести национален конкурс за изпълнители на тракийски народни песни „С песните на Стайка Гьокова”.

Съгласно утвърдения статут, в конкурса могат да вземат участие индивидуални изпълнители в две категории – самодейци и професионалисти и певчески групи за автентичен и обработен фолклор.

Заявки за участие, придружени с програмата на участниците се приемат до 10 май 2009г., на адрес:
Гр.Карнобат – 8400
Ул.”Граф Игнатиев”№2
Сектор „Култура и изповедания”
За конкурса „С песните на Стайка Гьокова”
E-mail konkurs_stgiokova@mail.bg
Телефон за справки : 0559/248-24, 222-96, сектор „Култура и изповедания”

При евентуални промени в програмата на участниците организаторите на конкурса трябва да бъдат уведомени до 8.00 часа в деня на провеждането му.

ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "С ПЕСНИТЕ НА СТАЙКА ГЬОКОВА"
С Т А Т У Т


І.Условия за участие в конкурса:
1. Конкурсът се провежда през година в рамките на два дни.
2. Право на участие имат всички индивидуални изпълнители и певчески групи изпълняващи тракийски народни песни без ограничения на възраст и пол.
3. Индивидуалните изпълнители се разпределят в три възрастови групи за самодейци:

І група - от 6 до 14 години
ІІ група - от 14 до 18 години
ІІІ група - над 18 години

И две възрастови групи за професионалисти:

І група - от 14 до 18 години
ІІ група - над 18 години
4.Участващите певчески групи се разделят на две:

І група - певчески групи за автентични песни
ІІ група - певчески групи за обработени песни
ІІ . Регламент за участие:
1. Всички индивидуални изпълнители изпълняват по свой избор две песни - една бавна / до три
куплета/ и една хороводна песен в рамките на 5 минути за двете изпълнения.

ЗАБЕЛЕЖКА: В първа възрастова група - от 6 до 9 години се допуска изпълнение на две хороводни песни.

2. Песните на индивидуалните изпълнители са по избор, като една от тях задължително е от репертоара на Стайка Гьокова.

3. Всички певчески групи изпълняват по свой избор две песни в рамките на 5 минути за двете изпълнения.

4. Заглавията и реда на изпълненията следва да бъдат посочени в заявките за участие.

5. Изпълненията могат да бъдат без или със съпровод на един или няколко народни инструмента /кавал, гайда, гъдулка, тамбура, свирка, тъпан/.

6. По възможност изпълнителите да са облечени в народна носия.

7. По свое желание изпълнителите могат да ползват оркестър , който се осигурява от организаторите срещу заплащане от 5 лева.

ЗАБЕЛЕЖКА:Парите за оркестъра могат да се внасят и в деня на участието,но заявката за съпровод и репетиция с оркестър трябва да се направи предварително.

8. Редът за участие в конкурса се определя според реда на получените заявки за участие.

9. Заявките за участие по приложения образец се изпращат до 10 май 2009 година на посочения адрес.

10. Разноските за път и пребиваване са за сметка на участниците.
11. Заявки, получени след уточнения срок, както и такива, които не носят пълна информация се оставят без последствия.

ІІІ. Награден фонд:
1. Изпълнителите се оценят от високо професионално жури, което определя носителя на Голямата награда на конкурса и класиралите се на първо, второ и трето място индивидуални изпълнители и певчески групи.

2. Решението на журито е окончателно.

3. На всички класирали се индивидуални изпълнители и певчески групи се връчва диплом на Организационния комитет и парични премии, определени от последния.

4. Всички индивидуални изпълнители и певчески групи получават диплом за участие в конкурса.

5. Регламента допуска връчване на награди от ведомства, организации, фирми и други.

6. Конкурсната програма се записва на аудио и видео касети от организаторите, които поемат задължението да популяризират певческите дарования на участващите народни
изпълнители.С приемане условията на конкурса и подаване заявка за участие изпълнителите предоставят възникналите авторски права на организаторите.

7. Получилите Голямата награда на конкурса "С песните на Стайка Гьокова" от минали години не се допускат до участие в следващи конкурси, а получилите първа награда могат да участват, но задължително с нов репертоар.

8. Конкурсната програма е в рамките на два дни:
30 май 2009 година - индивидуални изпълнители самодейци и професионалисти;

31 май 2009 година- певчески групи.


Прикачени файлове

Заявка за участие doc - 29 Kb