Конкурс за рецитация и рисунка в Тутракан

Размер на шрифта: a |a |a|
  
„За злото и доброто няма аз да съдя,
прощавам всеки трън във мен забит,

 

и между хората и мене нека бъде

 

сърцето ми едничък щит.”

Конкурс на Народно читалище "Н.Й.Вапцаров" - Тутракан 
ЦЕЛ  НА  КОНКУРСА :

 

Отбелязване на 110 години от рождението на  поетесата Пенка Денева Цанева – Бленика  родена в Тутракан.

 

Тя присъства в нашата поезия с искрените си изповеди, с откровените си поетични видения,с неподправения лиризъм на задушевните си песни. В нашето забързано  време тази поезия ни е нужна. С кротките си и мъдри думи тя ни връща към топлината на дома, към дълга на майчинството, учи ни на доброта, на деликатност и преданост в отношенията- ценности, чиято стойност не намалява.

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ  НА КОНКУРСА :

 

І. РАЗДЕЛ  РЕЦИТАЦИЯ:

 

1.Участниците в конкурса  изпълняват по едно стихотворение от  Пенка Цанева - Бленика.

 

2.В конкурса за рецитация участниците са разделени в следните възрастови групи :

 

                             5-8  клас

 

                             9-12  клас

 

                             Над  18  години

 

 

3.Конкурса има следните раздели :

 

 

                           Индивидуални изпълнения   -5 мин.

 

                           Групови изпълнения              -10 мин.

 

          

 

4.Жури ще оценява   изпълнителите  за :

 

 

     .Правилно наизустен текст и логично интерпретиране на  основното чувство в творбата.
     .Артистична активност.
     .Добра дикция и поставен (изнесен) глас.
     .Контакт с публиката.

 

НАГРАДИ

 

 

1.Организаторите предвиждат  Първа , втора и трета награда във всяка  възрастова група. Всеки участник ще получи  Диплом за участие.

 

 

 

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

 

Месец    Април  2009 г.

 

 

 

 

Заявки ще се приемат   до  17.04.2009 г. 

 

 

в   ОНЧ”Н.Й.Вапцаров”

 

 гр. Тутракан   , пл.»Суворов»  № 2

 

 тел. 0866 /60567 , 60045 ,

 

 е-mail:   chitalishte_tutrakan@abv.bg

 

 

 

 

Заявката за участие трябва да съдържа :

 

-Трите имена,училище,клас/възраст/,

 

-Адрес,

 

-Заглавие на произведението,

 

-Името на ръководителя,

 

-Телефон за връзка

 

 

 

Произведения по темата на конкурса можете да намерите в  читалищната библиотека.

 

 

 

 

 

ІІ. РАЗДЕЛ  РИСУНКА

 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 

 

   - ФОРМАТ  - 35/50  ; 

 

   - ТЕХНИКА  :  живопис , графика; 

 

   - МАТЕРИАЛИ : без ограничения

 

   - Рисунката  да е поставена в паспарту

 

   - Всеки участник да си изпише трите имена, години, адрес, училище   и тел. за връзка

 

   - Всяка рисунка да е придружена с текст , който да съдържа кратко описание на творбата.

 

   - Рисунките ще бъдат оценявани  от компетентно жури в  три възрастови групи:

 

 

                             5-8  клас

 

                             9-12  клас

 

                            Над  18  години

 

 

    - Организаторите предвиждат  Първа , втора и трета награда във всяка  възрастова група. Всеки участник ще получи  Диплом за участие.

 

 

 

Краен срок за представяне на творбите  е 17.04.2009 г.

 

 

 

 ОНЧ”Н.Й.Вапцаров”

 

 гр. Тутракан  , пл.»Суворов»  № 2

 

 тел. 0866 /60567 , 60045 ,

 

 е-mail:   chitalishte_tutrakan@abv.bg