Резултати от сесията за любителско творчество

Размер на шрифта: a |a |a|
Със Заповед № ЗД 09-718/13.11.2008 г. на Министъра на културата бе обявена сесия за финансова подкрепа на проекти в областта на любителското творчество. В сесията се даде възможност да участват всички юридически лица, които участват в процеса на развитието на любителското творчество, чрез защита на проекти. Сесията бе с целева насоченост, като се подпомагат проекти представящи постижения в областта на любителското творчество за 2008 г.,  представени чрез издаване на рекламни и методически материали - дипляни, брошури, сборници, СD, DVD, афиши, покани и др.

 Общата сума за финансирането на проектите е в размер на 30 000 лв.
Крайният срок за подаването на проектите бе до 25 ноември 2008 г. включително.
В указания срок подадени бяха общо 138 проекта.

 
На базата на разработените правила, експертната комисия предложи и министъра на културата утвърди  33 проекта /по приложен списък/, които ще получат финансова подкрепа.

С одобрените организации следва да бъде сключен договор, като за целта е нужно те да предоставят в Министерството на културата, дирекция "РКД" , заверени копия от съдебно решение, актуално състояние, БУЛСТАТ, удостоверение от НАП за липса на задължения.

Прикачени файлове

Одобрени проекти за финансова подкрепа default image - 41 Kb