Любителско творчество

Размер на шрифта: a |a |a|
Министерството на културата обявява сесия за финансова подкрепа на проекти в областта на любителското творчество

 

 

На основание чл. 14, ал.2, т.1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 15, ал.1, и чл.9 от Правила за реализиране на проекти за финансова подкрепа в областта на любителското творчество и заповед № PД 09-718/13.11.2008 г. на Министъра на културата

 

 

Министерството на културата

 

 

ОБЯВЯВА  КОНКУРСНА  СЕСИЯ

 

 

за финансова подкрепа на проекти в областта на любителското творчество.

 

 

В конкурса могат да участват всички юридически лица, които участват в процеса на развитие на любителското творчество, чрез защита на проекти, съгласно утвърдени от Министъра на културата Правила за реализиране на проекти за финансова подкрепа в областта на любителското творчество.

 

 

В сесията могат да кандидатстват проекти, които са свързани с популяризирането на различни области на любителското творчество – традиционни и съвременни, авторски и изпълнителски постижения, с колективни или индивидуални участници.

 

 

Ще се подпомагат проекти представящи постижения в областта на любителското творчество за 2008 г.  Представени чрез издаване на рекламни и методически материали - дипляни, брошури, сборници, СD, DVD, афиши, покани и др.

 

 

Проектният фиш за кандидатстване може да бъдат изтеглен от интернет-страницата на Министерството на културата – www.mc.government.bg , както и от информационния сайт за читалищата – www.chitalishte.mc.government.bg

 

 

Документите, необходими за участие в сесията са:

 

 

-         Проектен фиш за кандидатстване /по образец/

 

 

-         Декларация за 50% съфинансиране от страна на кандидатстващия

 

 

-         Задължителните приложения, посочени в проектния фиш

 

 

Изисквания:

 

 

-         Проектният фиш се попълва на компютър или пишеща машина.

 

 

-         Проектният фиш трябва да бъде подписан и подпечатан от страна на ръководителя/директора /председателя на съответната организация.

 

 

-         Декларация за финансово участие, подписано и подпечатано от ръководителя/ директора /председателя/ на съответната организация.

 

 

-         Проектният фиш, заедно със съпроводително писмо /по образец/ се подава в деловодството на Министерството на културата, в срок най-късно до 25 ноември 2008 г., включително. За подадени по пощата – важи пощенското клеймо. Подадени или получени проекти след оказания срок не се разглеждат.

 

 

-         Проектният фиш се подава на хартиен носител  -  в един екземпляр

 

 

Общата сума за финансирането на проектите по настоящата сесия е в размер на 30 000 лв.

 

 

Правилата и проектния фиш можете да изтеглите от ТУК