Анализ "Българското читалище - роля, позиция, бъдеще"

Размер на шрифта: a |a |a|
Публичното пространство възприема народното читалище като пример за устойчива културна институция със специфична мисия за съхранение и развитие на традиционните ценности на нацията.  Дълбоката взаимовръзка  с миналото, с традициите, с образователния процес, културата и благотворителността е в основата на авторитета на читалищата и тяхното легитимиране пред обществото. През своята 150-годишна история българското читалище има своята завоювана позиция за работа в подкрепа на общността  и през годините е спечелило доверието на  хората. Уникален е неговият потенциал да насърчава социалната промяна и да укрепва гражданското общество. Читалищата се уповават на своите корени като национални, социални, културни, образователни и информационни организации и отговарят на предизвикателствата на днешния свят.

 

Настоящият анализ прави опит да се спре на мястото и ролята на българското читалище не само като традиционна културно-просветна организация, но и като съвременна гражданска организация, призвана да обхване в себе си най-широк кръг от населението, като основна клетка на културата в страната. Внимание се обръща и на същността и мястото на читалището с оглед потребностите на младите хора. Погледа на младото поколение към институцията Читалище. Вниманието е фокусирано именно върху тази тематика, с оглед позицията и взаимовръзката между отделните поколения в читалището.

 

 

Използвани са общодостъпни публикации по тематиката – публикации в пресата, Интернет. Проведени са и редица срещи както с представители на читалища, така и с младежи предимно учащи се -  ученици и студенти .

  
Анализът е разработен от Боян Вилисев Захариев - студент ІV курс журналистика - ФЖМК, СУ "Св. Климент Охридски" и е реализиран с подкрепата на НФ "Култура"

 


Съдържание:
1. Въведение

 

2. Кратък преглед на статута и състояние на българското читалище днес
2.1. Институционално укрепване на читалищата
2.2. Финансиране на читалищата
2.3. Персонал
2.4. Проекти свързани с читалищата

 

3. Регионални експретно-консултантски и информационни центрове „Читалища” /РЕКИЦ/

 

4. Открояващи се основни проблеми в развитието на читалищата
4.1. Брой и териториално разпределение на читалищата
4.2. Кадрови потенциал
4.3. Материална база

 

5. Основна дейност на читалищата и присъствието на младото поколение в читалищната дейност
5.1. Библиотечна дейност
5.2. Събиране и разпространяване на знания за родния край. Изграждане на музейни сбирки
5.3. Извършване на допълнителни дейности, подпомагащи основните
5.4. Извършване на допълнителни дейности, подпомагащи основните

 

6. Мястото на младото поколение в читалището

 

  
Пълният текст на анализа можете да изтеглите от тук

Прикачени файлове

Анализ "Българското читалище - роля, позиция, бъдеще" pdf - 691 Kb