Литературен конкурс за есе "Д. Габе през детските очи"

Размер на шрифта: a |a |a|
Община Генерал Тошево обявява Литературен конкурс за есе „Дора Габе през детските очи”

 

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

 

1.Конкурсът се организира по повод 120 годишнината от рождението на поетесата.
2.  Право на участие имат всички всички ученици от V до ХІІ клас.
3. Няма ограничения в тематиката на творбите и в размера.
4. Творбите се представят в 2 / два/ екземпляра и не се връщат на участниците в конкурса.
5. В отделен плик към всяка творба да бъдат посочени :
*  3-те  имена на участника
*  дата на раждане
*  клас и учебно заведение
*  адрес и телефон за връзка
6. Оценяването  ще се извършва от петчленно жури.
7. Творбите ще бъдат класирани в две възрастови групи:
 І - ва  – от V до VІІІ клас
ІІ – ра – от ІХ до ХІІ клас
8. За всяка възрастова група ще бъдат присъдени  І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та награда.
9. Наградите  ще бъдат връчени на 01.11.2008 г.
10. Краен срок за представяне на творбите в Община Генерал Тошево - 21.10. 2008 г.

 
За информация : тел 05731/  45 57 – сектор “Култура”- М. Великова
и 05731/ 25 50 – Дирекция “ОКСДС” – А. Павлова