Летен конкурс за детска рисунка

Размер на шрифта: a |a |a|
Сдружение за български семейни ценности, традиция и култура „Българче” и Център за работа с деца „Чебурашка” обявяват летен конкурс за детска рисунка на тема: „Нарисувай ми слънце!” . В конкурса могат да участват самостоятелно деца на възраст от 6 до 14 години, както и екип от дете и по-голям член на семейството, представящи съвместна творба.

Краен срок: 6 септември 2008 г.

Работите могат да се изпращат в Център за работа с деца „Чебурашка”, намиращ се в сградата на Националния политехнически музей,
ул. Опълченска № 66 п.к. 1303, гр. София.

Необходимата информация за участие в конкурса: трите имена на детето, възраст, точен адрес и телефон за обратна връзка.

За контакт и допълнителна информация:
Розалина Златкова - 0887 790 886
Още:http://ebulletin.liternet.bg/news.php?page=news_show&nid=5994&sid=7