Фонд за подкрепа на НПО

Размер на шрифта: a |a |a|
Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС) в партньорство с Фондация "Екообщност" обявиха първа покана за набиране на предложения за проекти в рамките на Фонд за подкрепа на НПО 2008-2010 г., по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 

Целта на Фонда е да подпомогне развитието на гражданското общество в България, чрез подкрепа на проекти в следните приоритетни области:

 

1. Опазване на околната среда и насърчаване на устойчиво развитие;
2. Предоставяне и развитие на социални услуги;
3. Развитие на гражданското общество и защита на човешките права.

 

Могат да кандидатстват НПО, регистрирани по ЗЮЛНЦ; читалища, регистрирани по Закона за читалищата; Български червен кръст. Насърчават се проекти в партньорство с НПО от Норвегия, Лихтенщайн и Исландия.

 

За повече информация: http://www.wcif-bg.org/news/0/211/New-news
Краен срок - 15 октомври 2008 г.