Български фонд за жените приема проекти

Размер на шрифта: a |a |a|
Български фонд за жените обявява конкурс за финансиране на проекти, които формират трайни културни, хранителни и спортни навици в живота на младите момичета и жени. Целта на програмата е да се развият нов тип нагласи и поведенчески модели, които да утвърждават моделът за здраве и красота като едно цяло.

 

В конкурса могат да участват младежки организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, работещи в обществена полза. Дейностите трябва да се изпълнят в рамките на 4 месеца, считано от 15.10.2008 г.

 

Общата стойност на средствата, търсени от "Български фонд за жените" не трябва да надвишава 1 000 лева.

 

За повече информация: http://www.bgfundforwomen.org/
Краен срок - 30 септември 2008 г.