Конкурс по Програма "Автентичен фолклор"

Размер на шрифта: a |a |a|

 

Национален фонд "Култура" обявява конкурс за финансиране на проучването, опазването и популяризирането на традиционната българска култура и фолклор /Програма "Автентичен фолклор"/

 

Формуляри за кандидатстване в електронен вид можете да намерите на www.ncf.bg
  
Документите за участие в конкурса, в три екземпляра, се депозират до 19.09.2008 г. (петък), 17.00ч. в “Евро-Български културен център”
София, бул.”Ал.Стамболийски” № 17
понеделник - петък 10.00 - 17.00 ч.

 

Не се приемат документи за участие в конкурса, изпратени по пощата, факс или e-mail!
  
За допълнителна информация:
Национален фонд “Култура”
тел. 981 08 13; 988 58 26
Евро-български културен център
тел. 988 00 84