Програми / Проекти

Размер на шрифта: a |a |a|
Публикуване на актуални информация за действащи програми и възможности за кандидатстване по различен  тип проекти.

 

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 назад

Конкурс за малки проекти на тема „Библиотеката – активен участник в обществения живот”

2015-04-28   Фондация „Глобални библиотеки – България” обявява конкурс за малки проекти на тема „Библиотеката – активен участник в обществения живот”. В рамките на конкурса ще бъдат финансирани успешни модели на сътрудничество с неправителствени организации, доказващи потенциала на библиотеките като ресурсни и обществено ангажирани центрове, като място за срещи и дискусии, но и като

Проекти по линията на Международния фонд за развитие на културата - ЮНЕСКО

ЮНЕСКО стартира кампанията за 2015 година за набиране на проекти за финансиране от Международния фонд за развитие на културата.   Програмата е отворена за:    а/ творци в лично качество;    б/ обществени структури, специализирани в подпомагането на културни и художествено-творчески проекти;    в/ неправителствени организации и нетърговски частни структури, чиито цели са в

Проект "Промяна"

Благотворителна фондация Reach for Change в рамките на осъществяването на благотворителния проект "ПРОМЯНАТА" в партньорство с компанията Нова Броудкастинг Груп организира отворен конкурс за социални предприемачи, предлагащи иновативни социални идеи в ранен етап на реализация с цел да се подобри животът на децата и юношите в България.   Конкурсът е отворен за всички физически лица и

Първа конкурсна сесия за подпомагане дейността на народните читалища - 2014.

За осъществяване на целите за модернизация и устойчиво развитие на народните читалища като съвременни центрове за развитие на местните общности за 2014 г. в Централния бюджет на Р. България за 2014 г. са предвидени допълнителни целеви средства. В тази връзка Министерството на културата обявява конкурсна сесия за целево финансово подпомагане дейността на народните читалища за 2014 г. Средствата се

Благотворителна фондация Reach for Change в рамките на осъществяването на благотворителния проект "П

Благотворителна фондация Reach for Change в рамките на осъществяването на благотворителния проект "ПРОМЯНАТА" в партньорство с компанията Нова Броудкастинг Груп организира отворен конкурс за социални предприемачи, предлагащи иновативни социални идеи в ранен етап на реализация с цел да се подобри животът на децата и юношите в България.   Конкурсът е отворен за всички физически лица и

Любителско творчество

  Министерството на културата обявява сесия за финансова подкрепа на проекти в областта на любителското творчество     На основание чл. 14, ал.2, т.1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 15, ал.1, и чл.9 от Правила за реализиране на проекти за финансова подкрепа в областта на любителското творчество и заповед № PД 09-718/13.11.2008 г. на Министъра на културата     Министерството на културата

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 назад