Програми / Проекти

Размер на шрифта: a |a |a|
Публикуване на актуални информация за действащи програми и възможности за кандидатстване по различен  тип проекти.

 

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 назад

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Представяне на възможностите за участие на читалищата в Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. Дирекция „Развитие на селските райони”, МЗГ Април, 2007 г. За да имат възможност читалищата в България да бъдат бенефициенти по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., трябва да бъдат регистрирани по Закона за народните читалища и при условие, че имат регистрирана организация по

Култура 2000 - Програма на ЕС

Програмата “Култура 2000” е програма на Европейският съюз, реализираща в периода (2000-2006) с общ бюджет от 235 милиона Евро. Финансовата схема е грантова и се насочва за подкрепа па културни партньорски проекти във всички сектори на изкуствата (изпълнителски изкуства, визуални и пластични изксуства, литература, културно наследство и културна история и др). Целите на програмата са насочени към

Програма за извънкласни и извънучилищни дейности

  Национална програма за извънкласни и извънучилищни дейности   Финансирането на проекти е в изпълнение на Националната програма „Училището – територия на ученика”. За финансиране на проекти може да кандидатстват: ·        държавни, общински и частни училища ·        държавни и общински обслужващи звена – извънучилищни педагогически

Любителско творчество

Предстои обявяване на сесия   Правила за реализиране на целеви програми за подкрепа на дейности в областта на любителското творчество Чл.1. Тези правила определят начина на създаването и реализирането на целево финансиране на проекти в областта на любителското творчество. Чл.2. Целевото се подкрепят проекти и инициативи, които подпомагат процеса на развитие на любителското творчество.

Проект на НФ "Култура" - "Мобилност"

Национален фонд „Култура” обявява целогодишен конкурс в три сесии за финансиране на: - участия в международни културни форуми в чужбина на представители на българската култура и изкуство - посещения на чуждестранни мениджъри и продуценти в областта на културата и изкуствата Формуляри за кандидатстване могат да бъдат получени на адрес: "Евро-Български културен център" София,

"Пиратството ограбва"

Национална кампания на Министерството на културата за защита на интелектуалната собственост. Кампанията е подкрепена от 29 знакови български творци, които със своя образ избраха да въздействат върху обществото за промяна на отношението към творчеството, интелектуалния труд и да протестират срещу разрушителния ефект на пиратството. В подкрепа на кампанията са: Цветана Манева, Борислав Йоцов, Кирил

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 назад