Програми / Проекти

Размер на шрифта: a |a |a|
Публикуване на актуални информация за действащи програми и възможности за кандидатстване по различен  тип проекти.

 

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 назад

Резултати от сесията за любителско творчество

2007-11-30 Министерството на културата ще подкрепи 61 проекта в сферата на любителското творчество, със средства в общ размер на 49 902 лева. За конкурсната сесия в Министерството на културата постъпиха 141 проекта. Кандидатстването се извърши на базата на одобрени от министъра на културата правила. Експертна комисия, с председател заместник-министърът на културата Надежда Захариева, одобри 61 на обща

Сесия за подкрепа на любителското творчество

2007-10-15 На основание чл.14,ал.2, т.1 от Закона за закрила и развитие на културата и чл.9 от Правила за реализиране на проекти за финансова подкрепа в областта на любителското творчество и Заповед № 09-645/12.10.2007. Министерство на културата ОБЯВЯВА КОНКУРСНА СЕСИЯ за финансова подкрепа на проекти в областта на любителското творчество В конкурса могат да участват всички юридически лица, които участват в процеса

Резултати от конкурса за автентичен фолклор

2007-10-01 14 проекта на обща стойност 32 300 лева са одобрени за финансиране по програмата на Национален фонд "Култура" за подкрепа на проучването, опазването и популяризирането на традиционната българска култура и фолклор. Пълен списък на спечелилите проекти можете да изтеглите от тук:

Втора сесия за попълване на библиотечните фондове

2007-09-20   МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА                  На основание чл.14, ал.2,т.1 от ЗЗРК и чл. 10, ал. 2 от Правилата за реализиране на проекти за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” и Заповед № РД 09-602/

Допълваща целева субсидия за народните читалища - 2007 г.

Текущ проект Краен срок за подаване на проектните фишове за първа сесия - 27 април 2007 г.    Краен срок за подаване на проектите фишове за втората сесия - 17 септември 2007 г.   Съгласно чл. 84 на ПМС № 20 от 02.02.2007 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р. България за 2007 г., публикувано в Държавен вестник на 16 февруари 2006 г.,  Министърът на финансите по предложение на Министъра на културата предоставя

Проект за попълване на библиотечните фондове

„Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност”   На основание чл.14, ал.2,т.1 от ЗЗРК и чл. 10, ал. 2 от Правилата за реализиране на проекти за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” и Заповед № РД 09-184/ 02.05.2007г.

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 назад