Програми / Проекти

Размер на шрифта: a |a |a|
Публикуване на актуални информация за действащи програми и възможности за кандидатстване по различен  тип проекти.

 

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 назад

Конкурс за местни инициативи на ФРГИ

Фондация “Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ)  обявява втори конкурс за инициативи, които решават конкретни проблеми на хората от дадено село, квартал или град.   Няма ограничениe каква е идеята, стига тя да бъде важна за местните хора. Инициативите трябва да са на стойност до 3500 лв. и да се осъществяват за период до 12 месеца.     Могат да кандидатстват групи от граждани,

Проекти с фокус върху междукултурния диалог

Институт „Отворено общество” – Будапеща отпуска допълващи фондове за проекти, свързани с Десетилетието на ромското включване и с фокус върху междукултурния диалог.    Проектите трябва да са с ясна ромска насоченост; роми трябва да участват в изготвянето и изпълнението на проекта; предимство ще се дава на проекти, пряко свързани с Десетилетието на ромското включване 2005-2015.    

„Овластяване на безвластните”

За втора поредна година Институт "Отворено общество" – София обявява конкурс за финансиране на проекти на групи в неравностойно положение. Конкурсът е част от проект „Овластяване на безвластните”, финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.     Основната цел на конкурса е чрез повишаване на социалната солидарност да допринесе за социалното и икономическо

Проекти в ЦОИДУЕМ

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства  /ЦОИДЕУМ/ е създаден, за да подпомага реализирането на правителствената политика по отношение на образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства. Центърът разработва, финансира и подкрепя проекти, които имат за цел насърчаване на равния достъп до качествено образование и подобряване на

Проекти за театрална дейност

Министерството на културата на основание чл. 14, ал. 2, т.1 от ЗЗРК, чл. 5, ал.1, т.19 и чл.25, т.2 от Устройствения си правилник и Заповед № РД 09-80/27.02.2007 г. Обявява сесия за финансиране на проекти за театрална дейност в следните направления: - Реализиране на нови спектакли (с приоритет се ползват непоставяни български драматургически текстове) - Театрални фестивали на територията на страната Подкрепата се

"Живо наследство" 2008

Фондация "Работилница за граждански инициативи" обявява конкурс за финансиране на проекти по програмата "Живо Наследството 2008".   Програмата “Живо Наследство 2008” е насочена към подкрепа на инициативи за опазване, развиване и популяризиране  на местното културно материално и нематериално наследство с активното участие на местните жители. За втора поредна година програмата се

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 назад