Програми / Проекти

Размер на шрифта: a |a |a|
Публикуване на актуални информация за действащи програми и възможности за кандидатстване по различен  тип проекти.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 назад

Проектни сесии на Национален фонд Култура - май 2017 г.

На 23.05.2017 г. Национален фонд „Култура“ обяви конкурси по следните програми:   - „КРИТИКА“ (срок за кандидатстване: 25.05.2017 (11:00 ч.) – 28.06.2017 (15:00 ч.)   - „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“ (срок за кандидатстване: 25.05.2017 (11:00 ч.) – 27.06.2017 (15:00 ч.)   - „МОБИЛНОСТ“, ВТОРА СЕСИЯ (срок за кандидатстване: 25.05.2017 (11:00 ч.) – 22.06.2017 (15:00 ч.)    Условията и документите за кандидатстване за тези и други

Финансиране на проекти в областта на културата по линия на IFPC

2016-03-29 Кандидатстването за финансиране на проекти в областта на културата по линия на Международния фонд за насърчаване на културата под егидата на ЮНЕСКО (IFPC) е отворено и крайният срок за подаване на кандидатури е 31 май 2016 г., 12.00 часа централноевропейско време. Кандидатстването е насочено към следните групи лица:   1. Артисти и творци; 2. Държавни институции, които имат специфични отговорности за

Резултати от програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 2015

2015-11-16   На основание чл.5, ал.1, т. 17 от Устройствения правилник на Министерството на културата, чл.16 от "Правилата за реализиране на проекти за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2015 г., утвърдени със заповед на министъра на

Програма "Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” 2015 г.

2015-10-22 Министерството на културата обявява конкурсна сесия з а финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” 201 5 г. Право на участие в конкурса за финансова подкрепа съгласно правилата, утвърдени от министъра на културата със заповед № РД 09-701/ 20.10.2015 г., имат библиотеките по смисъла

Програма “Мобилност” - трета сесия (октомври 2015 г.)

Програма “Мобилност” (Програма за финансиране на участия в международни, национални и локални културни форуми на представители на българската култура и изкуство и посещения на чуждестранни мениджъри и програматори в областта на културата и изкуствата)   Национален фонд „Култура” обявява  I І I сесия на конкурс по програма за културни контакти

Програма "Автентичен фолклор" на Национален фонд "Култура" - 2015

Програма “Автентичен фолклор”   (Програма за подкрепа на проучването, опазването и популяризирането на традиционната българска култура и фолклор)   Национален фонд „Култура” обявява   конкурс по програма Автентичен фолклор    Програмата е насочена към реализирането на проекти в следните насоки: – Формиране и създаване на възможности за прилагане на

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 назад