Конкурс за разказ на младежка тема

Размер на шрифта: a |a |a|

МЛАДИТЕ ХОРА ДНЕС ИМАТ ПОТРЕБНОСТ ДА ПРОЧЕТАТ, ДА ИЗЖИВЕЯТ, ДА РАЗКАЗВАТ !


ОБЩИНА ВАРНА


О Б Я В Я В А


Конкурс за написване на  разказ на младежка тема

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

 

1. Право на участие:
  • Лица, навършили 16 години
2. Изисквания:
2.1. Формат:
  • до 4 стандартни страници Arial 12 (до 7200 знака с интервалите)
2.2. Придружаваща информация (на отделен лист):
  • трите имена на автора; адрес; личен телефон и/или личен e-mail за връзка
2.3. Срок за представяне на творбите:
до 17.00 ч. на 21 август 2008 г. в деловодството на Община Варна или
по пощата - пощенско клеймо с дата 21 август 2008 г.
2.4. Адрес за изпращане на творбите: Варна 9000, бул. „Осми приморски полк” № 43
    Община Варна
    Дирекция „Младежки дейности и спорт”
    За конкурса за разказ на младежка тематика
2.5. Творби, които не отговарят на изискванията, не се допускат до участие.
2.6. Творбите остават във фонда на организатора.
3. Оценяване: Компетентно жури от професионалисти и  членове на Варненската литературна школа за ученици ще избере творбата, която ще получи наградата за най-добър разказ на младежка тема.
3. Резултати и награждаване:
  • Обявяване на резултатите – на 26 септември 2008 г., в рамките на Варненски салон на книгата
  • Наградата, в размер на 2000 лева, ще бъде връчена от Кмета на Община Варна.
За контакти: тел. 616 815 – Радостина Ганева, Радка Тодорова