Библиотеките – съвременни центрове за четене

Размер на шрифта: a |a |a|
1058 библиотеки получават средства по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2008 г.

 

Приключи обявената конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2008 г. Основната цел на програмата е да се активизира интереса към книгата и четенето и да съдейства за развитието на библиотеките като основни центрове на духовност, придобиване на знания и информация.

 

Участието в програмата е на конкурсен принцип, чрез подготовка и защита на проекти, подготвени по утвърдени от министъра на културата правила. Със средствата по проектите библиотеките ще купуват предимно българска литература. 

 

 

Сесията получи широк отзвук и подкрепа от страна на библиотеките в страната, независимо от вида, читателското предназначение и големината на населеното място. Постъпилите 2 110 проекта бяха анализирани и обсъдени от експертна комисия, която взе решение да бъдат подкрепени 1058. Решението на комисията бе утвърдено със Заповед на министъра на културата № РД 09-368/03.07.08 г.

 


Списъкът на библиотеките, които получават средства за попълване на фондовете можете за изтеглите от ТУК