2032 читалища получават допълнителни средства

Размер на шрифта: a |a |a|
2032 читалища от цялата страна получават допълващи средства за подпомагане на тяхната дейност
В съответствие с чл. 90 от ПМС №15/2008 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р. България за 2008 г., по предложение на министъра на културата проф. Стефан Данаилов със средства за подпомагане на дейността им са подкрепени общо 2032 читалища.

 

Предоставени са средства в общ размер от 4 620 560 лв., като от тях 2 704 730 лв. за подкрепа на ремонтни дейности по читалищните сгради , 1 170 530 лв. за художествено творческа дейност,   745 300 за набавяне на нова компютърна техника и софтуер.

 

През есента на 2008 г. в Министерството на културата ще бъдат разгледани нови молби от читалища за подпомагане на дейността им.

 


Основни принципи при разпределянето на предвидените по държавния бюджет средства:

 

 

- Схема за финансиране на неотложни ремонтни дейности
Схемата да подкрепя приоритетно: ремонт на покривни конструкции; ремонт на ел. инсталации, ВИК и др. по препоръка на ППО, РДВР, ХЕИ. Ангажирането на собствени средства на читалището и привличането на такива от други местни източници ще се разглежда като предимство. Продължителността на дейностите, предвидени в проектите не може да надвишава 3 месеца и не по-късно от 20 декември т.г.

 

- Художественотворческа дейност
По-пълно разгръщане на творческия потенциал в сферата на любителското творчество. Участие на представителни колективи от читалищата в различни прояви от местен, регионален, национален и международен характер. Изразена нужда от набавяне на нови носии и инструментариум.

 

- Закупуване на компютърна техника
Необходимост от компютърна техника за административни нужди, както и подкрепяне процеса на автоматизация на по-големите градски читалищни библиотеки, вкл. и за специализиран софтуер.

 

Прикачени файлове

Списък на читалищата, които получават допълнително средства за подпомагане на тяхната дейност default image - 542 Kb