Започна разглеждането на проекти на читалищата

Размер на шрифта: a |a |a|
Започна разглеждането на проекти на читалищата по допълваща субсидия
На основание чл.5, ал.3 от Устройствения правилник на Министерството на културата и чл. 6 от Правила за подпомагане дейността на народните читалища по реда на чл. 90 от ПМС № 15/2008 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р. България за 2008 г., със заповед № РД 09-311/23.05.2008 г. на Министъра на културата е назначена комисия, на която са възложени следните задачи:

 

 
1.     Да разгледа и оцени постъпилите в Министерството на културата проектни фишове, подадени по обявената от Министерството на културата конкурсна сесия за подпомагане дейността на Народните читалища по реда на чл. 90 от ПМС № 15/2008 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р. България за 2008 г.
2.     Да излезе с предложение пред Министъра на културата за финансово подпомагане на читалища със средства по  чл. 90 от ПМС № 15/2008 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р. България за 2008 г.
3.     След утвърждаването от страна на Министъра на културата на списъка с читалища, които ще получат финансова подкрепа по чл. 90 от ПМС № 15/2008 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р. България за 2008 г., писмено да уведоми одобрените читалища, както и съответните общини.
4.     Информация за одобрените читалища, получаващи средства по реда на чл. 90 от ПМС № 15/2008 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р. България за 2008 г. да бъде публикувана и на интернет сайта на Министерството на културата, както и на информационния сайт за читалищата.

 

До този момент, в указания срок /9 май 2008 г./, в Министерството на културата са постъпили 2183 проекти фиша. 

 

Списъкът на читалищата, подали проектни фишове, както и входящият номер, под който те са постъпили в Министерството на културата можете да видите ТУК