На фокус

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Българските читалища днес - Анализ

При цялостната оценка на потенциала и възможностите на отделните културни направления читалищата заемат място, което изненада не малко предварителни нагласи за други стратегии и приоритети в културната ни политика. На тях се гледа като структури, които трябва да се запазват и укрепват в условията на гражданското общество и приобщаване към европейските ценности. Все повече се налага мнението, че

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7