На фокус

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 назад

Национален проект "КЪЩА"

Българският Национален проект в рамките на Европейската годината на междукултурния диалог е наречен „КЪЩА” като символ на обединението, стремежа към диалог и толерантност в мултиетническото общество. От векове в България мирно и толерантно един към друг живеят българи, гърци, турци, евреи, арменци, цигани, делят радости и скърби, ежедневни грижи и празнични приготовления. В добре организираната

Подарете дом, семейство и бъдеще!

Семейно спонсорство. Подарете дом, семейство и бъдеще! SOS Детски селища в България - http://www.sosbg.org/how_to_help_family_donors.html   Роза е на 4 години. Съвсем сама, изоставена от своите родители. Всичките изплакани сълзи не могат да угасят пламъчето на надеждата й за дом и семейство.      В SOS детските селища децата като нея могат да израснат щастливи и да получат своя шанс за добро бъдеще.   Нуждаем се от Вашата

Да предпазим нашите деца от насилие

Със своята кампания срещу насилието над деца УНИЦЕФ и Държавната агенция за закрила на детето целят да повишат обществената чувствителност към явлението – насилие над деца. Един от основните акценти на кампанията е свързан с популяризиране на 24-часовата, Гореща телефонна линия за деца. Линията е безплатна, с национално покритие и предлага на децата един достъпен начин за получаване на съвети,

2008 - Европейската Година на Междукултурния Диалог

Европейската година на междукултурния диалог  2008 (ЕГМД) възприема голямото културно многообразие в Европа като уникално преимущество. Инициативата цели да запознае всички жители на Европа с предимствата, които носи нашето богато културно наследство, давайки им възможност да узнаят повече за различните културни традиции.   В Европа се наблюдава все по-голямо културно многообразие. Разширяването на

Структурни фондове ва ЕС - Оперативни програми

„Една посока - много възможности" е мотото, което ще отличава европейското финансиране в България в следващия програмен период 2014-2020 г.    Участието на България в Структурните фондове на Европейския съюз ще допринесе за ограничаване на различията в икономическото и социално развитие между отделните региони в България и между България и останалите страни-членки на ЕС. България има възможност

Сборник "150 години народно читалищно дело"

“Има моменти в живота на народите, особено сгодни за оглед, като високи планински върхове, от които окото може да обгьрне в далечна перспектива един извървян път и да проследи по-нататъшната му посока. Това са или моменти на велики национални юбилеи, на всеобща радост, когато споменът за изчезналите исторически времена или лица е нео­бикновено оживен; или са предизвикани насилно, брутално; това са

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 назад