На фокус

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 назад

Мадарският конник - българският национален символ

Ма?дарският конник е археологически паметник, представляващ изсечен в скалите релеф на 23 м височина от основата на отвесна скала. Намира се в североизточна България, близо до село Мадара и на 20 км от град Шумен. Обявен е за паметник на световното наследство от ЮНЕСКО през 1972 г.   Релефът представлява триумфиращ владетел - символ на мощта на българската държава от ханския и? период. В естествена големина са

2032 читалища получават допълнителни средства

2032 читалища от цялата страна получават допълващи средства за подпомагане на тяхната дейност В съответствие с чл. 90 от ПМС №15/2008 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р. България за 2008 г., по предложение на министъра на културата проф. Стефан Данаилов със средства за подпомагане на дейността им са подкрепени общо 2032 читалища.   Предоставени са средства в общ размер от 4 620 560 лв., като от тях

Библиотеките – съвременни центрове за четене

1058 библиотеки получават средства по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2008 г.   Приключи обявената конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2008 г. Основната

Допълваща субсидия за народните читалища

  На основание чл.5, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерството на културата, чл.90 от Постановление № 15 на Министерския съвет от 2008 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008 г. и  чл. 3 на Правила за подпомагане дейността на народните читалища по реда на чл.90 от Постановление № 15 на Министерския съвет от 2008 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008

Библиотеките – съвременни центрове за четене

На основание чл. 14, ал. 2, т. 1 от ЗЗРК и чл. 11, ал. 2 от Правилата за реализиране на проекти за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” и Заповед № РД 09-141/ 10.04.2008г.    Министерството на културата обявява конкурсна сесия за финансова подкрепа на

Проект насочен към обществените библиотеки

Българските библиотеки ще предоставят безплатен достъп до Интернет и обучения   Министърът на културата проф. Стефан Данаилов и постоянният представител на Програмата на ООН за развитие в България Хенри Джаклин подписаха официално споразумение за изпълнение на 12-месечен проект за планиране и формулиране на предложение за субсидия за България към Инициатива “Глобални библиотеки” на Фондация

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 назад