На фокус

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 назад

Анализ "Българското читалище - роля, позиция, бъдеще"

Публичното пространство възприема народното читалище като пример за устойчива културна институция със специфична мисия за съхранение и развитие на традиционните ценности на нацията.  Дълбоката взаимовръзка  с миналото, с традициите, с образователния процес, културата и благотворителността е в основата на авторитета на читалищата и тяхното легитимиране пред обществото. През своята

Допълваща субсидия за читалищата - ІІ тур

  В съответствие с чл. 90 от ПМС №15/2008 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р. България за 2008 г., по предложение на министъра на културата проф. Стефан Данаилов със средства за подпомагане на дейността им на втора сесия са подкрепени още 145 читалища.   Предоставени са средства в общ размер от 379 400, като от тях 236 000 лв. за подкрепа на ремонтни дейности по читалищните сгради , 113 000 лв. за художествено

АНКЕТА

Във връзка с проучването на читалищната дейност в страната, както и за идентифициране на проблемите и нуждите на читалищната мрежа, главно в институционален план, дирекция «РКД» извършва проучване чрез анкета.   Анкетата е част от проект, насочен към административно и интситуционално укрепване на читалищата като цяло и се реализира по ОПАК.   Гарантира се пълна конфиденциалност. Резултатите

Резултати от сесията за любителско творчество

Със Заповед № ЗД 09-718/13.11.2008 г. на Министъра на културата бе обявена сесия за финансова подкрепа на проекти в областта на любителското творчество. В сесията се даде възможност да участват всички юридически лица, които участват в процеса на развитието на любителското творчество, чрез защита на проекти. Сесията бе с целева насоченост, като се подпомагат проекти представящи постижения в областта на

Любителско творчество

Министерството на културата обявява сесия за финансова подкрепа на проекти в областта на любителското творчество     На основание чл. 14, ал.2, т.1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 15, ал.1, и чл.9 от Правила за реализиране на проекти за финансова подкрепа в областта на любителското творчество и заповед № PД 09-718/13.11.2008 г. на Министъра на културата     Министерството на културата  

Започна разглеждането на проекти на читалищата

Започна разглеждането на проекти на читалищата по допълваща субсидия На основание чл.5, ал.3 от Устройствения правилник на Министерството на културата и чл. 6 от Правила за подпомагане дейността на народните читалища по реда на чл. 90 от ПМС № 15/2008 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р. България за 2008 г., със заповед № РД 09-311/23.05.2008 г. на Министъра на културата е назначена комисия, на която са възложени

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 назад