На фокус

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 назад

Резултати от сесията по допълваща субсидия

  Съгласно чл. 90 на ПМС № 27 от 09.02.2009 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р. България за 2007 г. Министърът на финансите по предложение на Министъра на културата предоставя като обща допълваща субсидия и/или целева субсидия за капиталови разходи на общините предвидените в централния бюджет  средства за подпомагане дейността на народните читалища, в т.ч. за текущ ремонт, набавяне на книги, периодични

Указания във връзка с фолколрните празници в Смолян

Заключителният етап на Националният преглед на фолклорните състави - Национални фолклорни празници - Смолян 2009, ще се проведе на 11,12 и 13 юни т.г.  /четвъртък, петък и събота/в гр. Смолян   Празниците са под  почетния патронаж на проф. Стефан Данаилов – Министър на културата и ще се превърнат в едно от най-мащабните и най-значими събития у нас в областта на фолклора. Организатори на проявата са

Национални фолклорни празници - Смолян`2009

Заключителният етап на Националните фолклорни празници Смолян`2009 ще бъде на 11,12 и 13 юни т.г.   Празникът ще се проведе на 4 сцени, разположени в гр. Смолян.    Информация: 1.      Програма на празниците – предстои изготвянето й. /публикуваме примерното разпределение на сцените/  2.      Ден, час и сцена на явяване – участниците ще получат от следните адреси 

Проверки на ИА "Главна инспекция по труда"

  С писмо № 3934 от 25.03.2009 г. изпълнителният директор на ИА "Главна инспекция по труда" уведомява министъра на културата, че ще бъдат извършени проверки на всички театри и читалища на територията на цялата страна, по изпълнение на нормативните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на всички наети лица.   Проверките ще се реализират през периода 01.04. - 31.05.2009 г.   При

Сесия за подпомагане дейността на народните читалища

Конкурсна сесия за подпомагане дейността на народните читалища /Допълваща субсидия/   На основание чл.5, ал.3 от Устройствения правилник на Министерството на културата, чл. 14, ал.2, т.1 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 6 от Правила за подпомагане дейността на народните читалища и във връзка с изпълнение на чл. 90 от ПМС № 27/09.02.2009 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р. България за 2009 г.   

Нови 200 субсидирани бройки за народните читалища

През настоящата 2009 г. в Държавния бюджет на Р. България за читалищата в страната са предвидени общ 6775 субсидирани бройки. Спрямо предходната 2008 г. завишаването е с 200 субс. бр. Стандартът за издръжка на една бройка през настоящата година е в размер на 7130 лв., като е завишен спрямо 2008 г. с 1301 лв.    Съгласно утвърдената практика през изминалата година в Министерството на културата постъпваха заявления от

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 назад