Детайлна информация за читалище - "Никола Вапцаров - с.Комунига 1957"

Статус Действащо
Регистрационен № 1078
Име на читалище "Никола Вапцаров - с.Комунига 1957"
Област КЪРДЖАЛИ
Община ЧЕРНООЧЕНЕ
Град/село СЕЛО КОМУНИГА
Адрес "Втора" 27; п.к.6690
Булстат 108018065
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 03695/2224 кметство
Факс -
E-mail chital_komuniga@abv.bg
Председател Фатмегюл Исмаил Мустафа
Секретар Музафер Шюкри Бейсим

Информационна карта 2023

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2017