Детайлна информация за читалище - "Войвода Генчо Къргов-1920г."

Статус Действащо
Регистрационен № 1040
Име на читалище "Войвода Генчо Къргов-1920г."
Област СТАРА ЗАГОРА
Община ГУРКОВО
Град/село ГРАД ГУРКОВО
Адрес пл. „ Генчо Къргов” 1; п.к.6199
Булстат 000804291
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 04331/2277 и 2045
Факс -
E-mail kargov_gurkovo@abv.bg
Председател Василка Николова Димитрова
Секретар Гергана Величкова Цонева

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018