Детайлна информация за читалище - "Христо Ботев - 1892"

Статус Действащо
Регистрационен № 9
Име на читалище "Христо Ботев - 1892"
Област ПЛЕВЕН
Община БЕЛЕНЕ
Град/село ГРАД БЕЛЕНЕ
Адрес пл. "България" 1, п.к.5930
Булстат 000403866
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0658/36996;0658/31343; 0887859843; 0879404047
Факс 0658 31343
E-mail ic.belene@gmail.com
Председател Цветана Парашкевова Врайкова
Секретар Евелина Иванова Михова

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018